Gå til innholdet
Helsepolitikk

– Jeg er åpen for at farmasøytene får utvidet sine oppgaver

Stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland (A) er opptatt av å få ned antall pasienter som bruker legemidler feil. Han mener farmasøyter kan brukes oftere for å gjennomgå legemiddelbruken og veilede i riktig bruk av legemidler.


Vendil Åse
5. mars 2020

​– God veiledning er avgjørende. Dette gjelder både hos fastlege og i apotek, sier stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland. (Foto Stortinget)

​– God veiledning er avgjørende. Dette gjelder både hos fastlege og i apotek, sier stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland. (Foto Stortinget)

Vis Skjul bildetekst

– Jeg er åpen for at man kan se på om farmasøytene bør få utvidet sine oppgaver når det gjelder veiledning i bruk av medisiner og gjennomgang av den samlede legemiddelbruken til pasienter. Det vil også kunne avlaste fastlegeordningen noe, sier han til apotek.no.

Tellef Inge Mørland er stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og sitter i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. I forbindelse med komiteens åpne høring til Stortingsmeldingen Pasient- og kvalitetssikkerhet, hørte Tellef Inge Mørland på Apotekforeningens innspill om legemiddelbruk. Apotekforeningen påpekte blant annet at feil legemiddelbruk er et av de største kvalitetsproblemene i helsetjenestene. Dette gjorde at Mørland stilte et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsministeren. Nå har han fått svar.

Apotekene har gode forutsetninger​
– Et av Regjeringens hovedmål for legemiddelpolitikken er å sikre god kvalitet ved behandling med legemidler. I likhet med spørsmålsstiller er jeg opptatt av å redusere omfanget av legemiddelrelaterte problemer i helsetjenesten. I Legemiddelmeldingen (Meld. St. 28 (2014–2015) ble det derfor lagt fram flere tiltak for å sikre god kvalitet i alle ledd slik at pasienter ikke blir unødig skadet ved bruk av legemidler, skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Høie skisserer videre hvilke tiltak de er i mål med, og at det pågår mye viktig arbeid for å sikre riktigere legemiddelbruk. Les hele Høies svar her.

– Det er blant annet innført nye standardiserte veiledningstjenester i apotek, et viktig tiltak for riktig legemiddelbruk og etterlevelse av behandling. Apotekene har gode forutsetninger for å gi god informasjon om riktig legemiddelbruk, skriver Høie.

– Må sikre fremdrift for pasientens legemiddelliste
I tillegg nevner Høie arbeidet med å realisere pasientens legemiddelliste.

– Jeg synes det er positivt at helseministeren jobber med tiltak for å redusere feil legemiddelbruk. I den forbindelse håper jeg også at legemiddellisten kommer på plass i 2022, slik Høie sier i sitt svar. Jeg registrerer imidlertid at Direktoratet for e-helse har skapt stor usikkerhet rundt denne fremdriften de siste dagene. Dette må Høie rydde opp i, sier Mørland til apotek.no.

Selv lister Mørland opp noen tiltak han mener kunne vært effektive for å minske problemet med feil legemiddelbruk.

– God veiledning er avgjørende. Dette gjelder både hos fastlege og i apotek. I tillegg tror jeg en jevnlig gjennomgang av hva slags legemidler folk med sammensatte helseutfordringer går på, vil kunne gi en stor gevinst med reduksjon i feil legemiddelbruk, sier han. 

Mørland legger til at han har fått flere historier fra sykehjem om beboere som kvikner til etter at man har hatt en kritisk gjennomgang på hva slags medisiner de har blitt gitt.

– Her bør man styrke innsatsen, slik at eldre og multisyke ikke opplever at det bare blir lagt til et nytt legemiddel og så enda ett, uten at man ser den totale legemiddelbruken i en sammenheng.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring