Gå til innholdet
Helsepolitikk

Legemiddelverket: Norge er godt forberedt på Brexit

Storbritannia gikk ut av EU med en avtale 31. januar 2020, med en overgangsperiode ut 2020. På legemiddelområdet er Norge godt forberedt på Brexit, mener Legemiddelverket.


Jostein Soldal
3. februar 2020

På kort sikt tror ikke Legemiddelverket og Helsedirektoratet at Brexit vil få store konsekvenser for Norge.

På kort sikt tror ikke Legemiddelverket og Helsedirektoratet at Brexit vil få store konsekvenser for Norge.

Shutterstock

Vis Skjul bildetekst

Sammen med aktørene vil vi gjøre det vi kan for at Norge ikke skal rammes av legemiddelmangel som følge av Brexit, skriver Legemiddelverket på sine nettsider.

I overgangsperioden vil Norges forhold til Storbritannia i liten grad endres. Brexit vil derfor mest sannsynlig ikke gi de store konsekvensene på dette tidspunktet, mener Helsedirektoratet

I Norge er det allerede gode rutiner og godt samarbeid for å håndtere situasjoner der det er mangel på legemidler. Legemiddelverket samarbeider tett med Mangelsenteret, legemiddelgrossistene, legemiddelprodusentene og apotekene. Det er legemiddelfirmaenes ansvar å ha gjort nødvendige forberedelser i forbindelse med Brexit. For å opprettholde «fri flyt» av legemidler innen EU/EØS, må legemiddelfirmaene ha flyttet en del av sine funksjoner fra Storbritannia til EU-/EØS-området. Inntrykket er at firmaene er godt forberedt og har gjort nødvendige tilpasninger, skriver Legemiddelverket.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring