Gå til innholdet
Helsepolitikk

Nå foreslår HOD at apotekfarmasøyter kan rekvirere influensavaksiner

– Det er veldig positivt at dette forslaget kommer på høring nå, slik at apotekfarmasøytene blir klare til å rekvirere vaksiner før høstens influensasesong, sier Per T. Lund i Apotekforeningen.


Jostein Soldal
1. juli 2020

– Nå får befolkningen enda lettere tilgang til vaksinen enn de hadde forrige sesong, sier Per T. Lund. Her får han vaksine i apotek.

Apotekforeningen

Vis Skjul bildetekst

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår endringer i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek, som vil gi rekvireringsrett for sesonginfluensavaksine for farmasøyter i apotek.

Departementet mener at influensavaksinering i apotek er et godt supplement til influensavaksinasjonsprogrammet. For å gjøre influensavaksinering i apotek enklere og mer tilgjengelig bør farmasøyter i apotek gis rekvireringsrett til bestemte vaksiner mot sesonginfluensa, skriver HOD.

Departementet mener at man ved å gi farmasøyter i apotek rekvireringsrett vil bidra til at flere vil benytte seg av muligheten til å bli vaksinert mot sesonginfluensa. Apotekene kan bidra til å avlaste kommunenes og fastlegenes arbeid med å vaksinere risikogruppene ved å vaksinere andre enn målgruppene, heter det i høringsnotatet.

– Det er ikke overraskende at helseminister Høie nå følger opp den klare bestillingen han har fått fra Stortinget i denne saken, men like fullt er det en veldig god nyhet. Nå får befolkningen enda lettere tilgang til vaksinen enn de hadde forrige sesong, da nær 40 000 valgte å ta vaksinen i apotek. Dette er også et viktig tiltak i covid 19-sammenheng, ikke minst hvis det kommer en vaksine som store deler av befolkningen skal ha, sier Lund.

Rekvirering, ikke ordinering
Han peker likevel på én svakhet ved forslaget fra HOD. Helsedirektoratet hadde i sin utredning foreslått en ordning med ordinering av vaksine etter en nasjonal prosedyre, slik at alle apotekfarmasøyter kunne ordinere. Departementet foreslår altså å gi farmasøytene rekvireringsrett i stedet for rett til å ordinere.

– Departementet slår fast at farmasøyter som er eiere av apotek ikke kan gis rekvireringsrett. Dette følger av apotekloven. Dermed er det en del farmasøyter og apotek som ikke kan tilby vaksinering. Vi oppfatter dette som uheldig, av hensyn til tilgjengeligheten. Vi vil følge opp dette i vårt høringssvar, sier Per T. Lund.

For å kunne gjennomføre forskriftsendringer før influensasesongen 2020/2021 følger departementet opp bare deler av Helsedirektoratets utredning. Departementet vil vurdere direktoratets utredning ytterligere og eventuelt følge den opp gjennom en egen prosess.


TILBAKE

Relatert InnholdVaksinering i apotek

Temaside om vaksinering

Les mer

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring