Gå til innholdet
Helsepolitikk

Oslo på lusetoppen – Finnmark på bunn

Nye tall viser at finnmarkingene er de i landet som kjøper minst lusemidler. Til sammenligning selges det mer enn dobbelt så mye lusemidler pr. innbygger i Oslo.


Martin Grevstad
25. september 2017

Det er store forskjeller mellom Norges nordligste fylke og hovedstaden når det kommer til kjøp av midler mot hodelus.

Vis Skjul bildetekst

Tall fra Apotekforeningens bransjestatistikk viser at det er store forskjeller mellom Norges nordligste fylke og hovedstaden når det kommer til kjøp av midler mot hodelus. Mens det i Oslo selges i snitt 33 pakninger med lusemidler per 1000 innbygger, selges det i Finnmark kun 13 pakninger.  

Landsgjennomsnittet ligger til sammenligning på i underkant av 36 pakninger per 1000 innbygger.  

Finnmark i utakt med resten av landet 
Etter en kraftig økning i antall solgte pakninger med lusemidler fra 2010 til 2014, har salget stabilisert seg de siste årene. 

- I fjor ble det solgt 190 000 pakninger med lusemidler, mot 202 000 i 2015. Salget hittil i år er på samme nivå som på samme tid i fjor, sier Jostein Soldal, kommunikasjonssjef i Apotekforeningen. 

Men selv om salget har stabilisert seg de siste årene, har veksten vært på godt over 100 prosent i enkelte fylker siden 2010. Eneste fylke som knapt har hatt en økning i salg av lusemidler siden 2010, er Finnmark.  

Soldal mener befolkningstettheten i fylkene kan forklare noe av de store forskjellene.  

- Lusesmitte skjer ved at lusen kryper fra en person til en annen når hodenr er i kontakthverandre, og da er sjansen for å smittes av lus i områder med stor befolkningstetthet større enn i områder med lav befolkningstetthet. Kanskje kan det at det er mindre skoler og lenger mellom folk i Finnmark forklare noe av det lave forbruket av lusemidler, sier Soldal.  

Anbefaler lusesjekk hver måned 
August og september er høysesong for lus, og mange skoler og barnehager gjennomfører lusekampanjer i anledning oppstart etter sommerferien. Soldal tror kampanjene er med på å øke folks bevissthet rundt spredningen av hodelus. Han skulle likevel gjerne sett at folk sjekket seg oftere.  

Anbefalingen er å sjekke seg minst én gang i måneden for å redusere antall tilfeller av hodelus. En rask sjekk på alle i familien med lusekam tar ikke lang tid, men dersom flere gjorde det vil det gi store utslag, sier Soldal.  


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 1999-2018
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring