Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

Sp: Vil utrede om apotek bør få mer ansvar

VALG 2021: Senterpartiet mener apotekene kan ta et større ansvar for oppgaver i primærhelsetjenesten, og at vi trenger å utdanne flere farmasøyter i Norge.


Jostein Soldal
9. august 2021

– Jeg mener at det må vurderes om apotekene i større grad skal kunne tilby vaksinering i henhold til vaksinasjonsprogrammet for voksne, sier Kjersti Toppe i Senterpartiet. (Foto Stortinget)

Vis Skjul bildetekst

Apotek.no har stilt fire spørsmål til et knippe av landets fremste helsepolitikere. Frem mot stortingsvalget vil vi publisere de svarene vi får. Her svarer nestlederen i Helse- og omsorgskomiteen, Kjersti Toppe fra Senterpartiet.  

Hvilken rolle bør farmasøytene i apotekene ha i arbeidet for å sikre befolkningen trygg og riktig legemiddelbehandling?
– Farmasøytene er en veldig viktig del av helsetjenesten. Jeg mener vi trenger større nasjonal utdanning av farmasøyter, da vi i dag er alt for avhengig av import av farmasøyter fra utlandet.

Feil legemiddelbruk er en stor utfordring i dagens helsetjeneste og fører til pasientskader.  Farmasøytene må brukes mer i det systematiske arbeidet for trygg legemiddelbruk, ett eksempel er til legemiddelgjennomganger. Farmasøyter bør også i større grad brukes  i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og på sykehus, som kommunefarmasøyter og sykehusfarmasøyter. Viktige områder er å hindre feilbruk og overbruk av legemiddel og forebygge uheldige legemiddelinteraksjoner, særlig blant eldre.   

► I lys av de utfordringene primærhelsetjenesten står overfor, er det oppgaver du mener apotekene kan ta et større ansvar for i fremtiden?
– Jeg mener at apotekene kan ta større ansvar for oppgaver i primærhelsetjenesten, og at dette bør utredes. Men det er viktig at dette skjer i et samarbeid med den offentlige helsetjenesten. Det er også viktig at slik oppgaveforskyvning til apotek, ikke bidrar til overdiagnostikk og risiko for overbehandling. Skal apotekene ta større ansvar for utfordringene i primærhelsetjenesten,  er en forutsetning av vi sikrer desentraliserte apotek. Nettapotek har selvsagt ikke samme mulighet til direkte tjenester ut til pasientene.

Hva synes du om at Oslo kommune bruker apotek for å øke kapasiteten til å vaksinere innbyggere mot covid-19?
­– Det mener jeg var positivt!

Høsten 2020 vaksinerte apotek 100 000 risikoutsatte innbyggere mot influensa. Hvilken rolle mener du apotekene bør ha i vaksinasjonsprogrammene fremover?
– Jeg mener at det må vurderes om apotekene i større grad skal kunne  tilby vaksinering i henhold til vaksinasjonsprogrammet for voksne, som nå skal utarbeides. Jeg mener at imidlertid at  vaksinering i barnevaksinasjonsprogrammet fremdeles må skje på helsestasjon.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2021
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring