Gå til innholdet
Helsepolitikk

Statsbudsjettet: Lite nytt er dårlig nytt for apotekene

Det foreslås ingen endringer i apotekavansen for 2021 i statsbudsjettet som ble lagt frem i dag. – Det betyr i realiteten å svekke apotekenes økonomi med minst 50 millioner kroner, sier Oddbjørn Tysnes.


Jostein Soldal
7. oktober 2020

– Apotekavansen må prisjusteres i statsbudsjettet, mener Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen.

Vis Skjul bildetekst

– Det er beklagelig at det heller ikke i år legges inn en prisjustering av apotekavansen og trinnprisene. Manglende prisjustering av apotekavansen innebærer et tap for apotekene på minst 50 millioner kroner bare neste år. Det er ikke i tråd med ambisjonene om å sikre god og riktig legemiddelbruk for befolkningen. Vi registrerer at sykehusene får en pris- og lønnsjustering på 2,6 prosent. Tilsvarende bør selvsagt gjøres for apotekene, sier Oddbjørn Tysnes, direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen.

Han er i tillegg bekymret for at manglende prisjustering av trinnprisene, som er den prisen staten fastsetter for hoveddelen av de byttbare legemidlene, kan føre til økt legemiddelmangel. For lave priser kan gjøre det uinteressant for produsentene å levere til Norge.

Vil ha bytte av biotilsvarende legemidler
Det viktigste endringsforslaget på legemiddelområdet som har betydning for apotekene, er at regjeringen vil at biotilsvarende legemidler som anses å være byttbare i apotek, tas inn i trinnprisordningen. Det fremgår ikke hvilke legemidler dette skal gjelde. Ordningen foreslås innført midtveis i året.

Bevilgningene til helsetjenestene Inhalasjonsveiledning og Medisinstart i apotek foreslås videreført uendret i 2021.

I 2019 fikk 74 037 astma- og kolspasienter veiledning om inhalasjonsteknikken sin på apoteket.

Regjeringen foreslår å bevilge 3,8 milliarder kroner til kjøp av covid-19-vaksiner. Et annet pandemi-relatert tiltak er en bevilgning på 1,1 milliarder kroner til etablering av et beredskapslager for legemidler.

Håper på covid-19-vaksinering
Regjeringen setter altså av et stort beløp til innkjøp av covid-19-vaksiner, men sier ikke noe om hvor mange man mener skal få vaksinen eller hvordan vaksineringen skal organiseres.

– Det er positivt og naturlig at det bevilges et stort beløpt for å sikre Norge en kommende vaksine. Apotekene er innstilt på å bidra til at flest mulig av de som skal ha vaksinen, kan få den på en enkel og trygg måte, sier Tysnes.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring