Gå til innholdet

Apotekforeningen

Statistikk: Antidepressiva

Unges bruk av antidepressiva fortsetter å øke

Det har vært en kraftig økningen i bruken av antidepressive midler blant ungdom og unge voksne i perioden fra 2010 til 2016, viser tall fra Apotekforeningens bransjestatistikk.

Blant jenter i alderen 15 til 19 år har det vært økning på 85 prosent i bruken av antidepressiva over de siste syv årene. Økningen har vært vesentlig lavere blant gutter.

I fjor sa helse- og omsorgsminister Bent Høie til VG at utviklingen i bruk av antidepressiva blant unge jenter var «veldig urovekkende». Han mener at bruk av legemidler ikke bør være førstevalget i møte med barn og unge med depresjon. Bare i løpet av året som har gått, har bruken økt med ytterligere seks prosent for alle unge i alderen 15 til 29 år. Tallet er tilsvarende for jenter i alderen 15 til 18 år.

Tall fra Reseptregisteret viser at det var 4565 jenter i alderen 15 til 19 år som bruke antidepressiva i 2015. Apotekforeningens tall viser at det i løpet av 2016 var ytterligere et par hundre jenter som fikk behandling med antidepressiva.

De antidepressive legemidlene det brukes mest av hos ungdom, er de såkalte «lykkepillene» escitalopram (Cipralex), sertralin (Zoloft) og fluoxetin (Fontex). 


Tabell og figur: Definerte døgndoser pr 1000 innbygger pr døgn, aldersgrupper 15-29 år 

 Aldersgrupper

 2010

 2011

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

 Endring
 2010-16

 15-19

9,4 

10,8 

12,1 

13,3 

14,0 

14,7 

15,3 

56% 

 20-24

25,5 

26,8 

28,1 

28,3 

28,5 

29,4 

31,1 

22% 

 25-29

35,8 

36,8 

37,8 

37,8 

37,8 

39,3 

41,0 

11% 

 Alle 15-29 år

11, 8 

12,6 

13,4 

13,8 

14,0 

14,7 

15,5 

32% 

 Årlig økning Alle

-

7% 

6% 

3% 

2% 

5% 

6% 

 

 

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2021
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring