Gå til innholdet
Statistikk

Et stort flertall ønsker at apotekene kan fornye resepter

Syv av ti nordmenn mener det er fint om apotekfarmasøyter kan fornye resepter på medisiner man bruker fast.


Anders Dahl
11. mai 2020

Kantars Helsepolitiske barometer 2020 viser at syv av ti nordmenn synes det er fint om apotekfarmasøyter kan fornye resepter på enkelte legemidler til behandling av kroniske sykdommer.

Kantars Helsepolitiske barometer 2020 viser at syv av ti nordmenn synes det er fint om apotekfarmasøyter kan fornye resepter på enkelte legemidler til behandling av kroniske sykdommer.

Vis Skjul bildetekst

Det viser tall fra Kantars Helsepolitiske barometer 2020, på spørsmål om hva man synes om en ordning der apotekfarmasøyter kan fornye resepter på enkelte legemidler til behandling av kroniske sykdommer 


– Jeg tolker r
esultatet slik at store deler av befolkningen mener det vil være en trygg og enkel ordning å kunne gå på apoteket for å få fornyet enkelte resepter legen allerede har skrevet ut én gang mot en varig tilstand. Det opplever jeg som en sterk tillitserklæring til apotekfarmasøytene, sier Per T. Lund, farmasøyt og administrerende direktør i Apotekforeningen. Han legger til at dette vil forutsette at legene og apotekene kan utveksle informasjon på en enklere måte enn i dag. 


Lund
 mener det er positivt at politikerne nå i større og større grad interesserer seg for arbeidsdelingen i helsetjenesten, for å sikre best mulig bruk av ressursene. Å la farmasøytene få et større ansvar for oppfølging av legemiddelbehandling vil være et slikt tiltak.  

24 prosent av befolkningen holder på at det skal være legen som fornyer resepten. Blant disse er det overrepresentasjon av kvinner og aldersgruppen over 60 år.  


Hjelp til riktig legemiddelbruk
 

83 prosent av de spurte mener at apotekansatte gir gode råd om legemidler og hvordan de skal brukes. Andelen har ligget ganske stabilt fra 2016. Kvinner (86 prosent) og aldersgruppen 45-74 år (86 prosent) slutter sterkere opp om dette enn resten av befolkningen.  

Undersøkelsen viser også at 77 prosent støtter opp om at apoteket bør tilby legemiddel-gjennomgang, som en tjeneste for å hjelpe flere til riktig bruk av legemidler. Det er stor enighet på tvers av aldersgrupper om at dette er et viktig tiltak. Det får imidlertid litt høyere tilslutning blant de over 60 år (80 prosent).  


– 
En av hovedoppgavene til apotekene er å gi råd om legemiddelbruk. Da er det godt å se at publikum også opplever god rådgivning. Undersøkelsen bekrefter også at pasienter som bruker flere legemidler trenger ekstra oppfølging, og at dette kan gjøres gjennom legemiddelgjennomganger i apotekmener Lund.  


Ønsker at apoteket tilbyr flere helsetjenester
 

70 prosent ønsker at apotekene kan tilby flere helsetjenester, så de slipper å oppsøke fastlegen for enkel hjelp med helsen.  


Flere helsetjenester i apotek er et ønske som etterlyses i sterkere grad av aldersgruppen under 30 år (73 prosent). De over 75 år er de som er minst opptatt av dette (64 prosent), antagelig fordi denne gruppen oftere er til konsultasjon hos legen 
der de kan ta opp denne type spørsmål.  

 


 

Om undersøkelsen 

Kantar sitt Helsepolitisk barometer er en uavhengig, syndikert undersøkelse. Det er femte året undersøkelsen gjennomføres. 2102 personer over 18 år har besvart undersøkelsen i tidsrommet 12. desember 2019 – 10. januar 2020. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge befolkningens holdninger i helsepolitiske spørsmål. 

 

Per T. Lund opplever det som en tillitserklæring at en så stor del av befolkningen ønsker å fornye enkelte resepter i apoteket.

Kubrix


TILBAKE

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring