Gå til innholdet
Statistikk

Liten vekst i apotekenes omsetning hittil i år

Etter noen år med sterk vekst i legemiddelomsetningen, har veksten flatet helt ut i 2019. Omsetningen av reseptlegemidler i apotek økte med 0,6 prosent i årets åtte første måneder, sammenlignet med fjoråret.


Jostein Soldal
13. september 2019

Tallene viser at myndighetene nå har fått god kontroll på utgiftsveksten for legemidler. Samtidig gjør utviklingen den økonomiske situasjonen for apotekene mer krevende, sier Oddbjørn Tysnes. (Shutterstock)

Vis Skjul bildetekst

Samlet omsetning i apotek var på 24,2 milliarder kroner, hvorav 18,5 milliarder var legemiddelomsetning. Det betyr en omsetningsvekst på 1,5 prosent.  

– Den lave veksten på legemiddelområdet kommer blant annet av at flere legemidler har blitt vesentlig billigere i år. Tallene viser at myndighetene nå har fått god kontroll på utgiftsveksten for legemidler. Samtidig gjør utviklingen den økonomiske situasjonen for apotekene mer krevende, sier Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen.  

Apotekenes bransjestatistikk viser at det også er svært beskjeden vekst i bruken av legemidler fra i fjor til år, med en økning hittil i år på 1,4 prosent. Det er en økning omtrent på samme nivå som de foregående årene.  

De ti mest bruke legemidlene i januar til august 2019 – definerte døgndoser (DDD) 

Virkestoff 

Eksempel 

Mill DDD 

atorvastatin 

Lipitor 

           113  

acetylsalicylsyre 

Albyl-E 

              74  

cetirizin 

Zyrtec 

              49  

amlodipin 

Norvasc 

              46  

candesartan 

Atacand 

              45  

paracetamol 

Paracet 

              44  

desloratadin 

Aerius 

              39  

ramipril 

Triatec 

              37  

pantoprazol 

Somac 

          36

simvastatin 

Zocor 

          35


Fem av de ti mest bruket legemidlene i første halvår er til behandling av hjerte- og karlidelser. To av de ti er til behandling av allergi.  

Helseforetakene betaler mer enn folketrygden.
Tysnes peker på et nytt utviklingstrekk når det gjelder betaling for legemidlene.  

– Historisk har det vært folketrygden som har båret de største utgiftene for legemiddelbruken vår. De siste årene har imidlertid en stadig større del av betalingsansvaret blitt flyttet over til helseforetakene. Dette gjelder legemiddelbehandling som startes i sykehus, men der pasienten administrerer legemidlene selv hjemme (h-reseptordningen). For første gang ser vi nå at helseforetakene bærer en større del av legemiddelutgiftene enn folketrygden. Dette henger dels sammen med at stadig flere legemidler er flyttet fra blåresept- til h-reseptordningen, og dels med at dette i stor grad dreier seg om kostbare legemidler.  


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring