Gå til innholdet
Statistikk

Stor økning i unges bruk av antidepressiva

35 prosent økning i løpet av seks år. 1 av 20 unge kvinner fikk antidepressiva i 2015.


Jostein Soldal
24. november 2016

Utviklingen i antall døgndoser antidepressiva pr. aldersgruppe 2010-2016 – Indeks 2010=100

Utviklingen i antall døgndoser antidepressiva pr. aldersgruppe 2010-2016 – Indeks 2010=100

Kilde: Apotekforeningens bransjestatistikk

Vis Skjul bildetekst

Det viser tall fra Apotekforeningens bransjestatistikk og fra Reseptregisteret.

Antall døgndoser (DDD*) med antidepressiva utlevert til personer mellom 15 og 29 år har økt med 42 prosent fra 2010 til 2016. Justert for økningen i befolkningen har det vært en økning på 35 prosent.

I gjennomsnitt har bruken av antidepressiva blant unge i alderen 15-29 år økt med 6 prosent i året de siste årene. Det er få ungdom under 15 år som bruker antidepressiva, og antall døgndoser øker med alderen, frem til 25 års alder (Se figur under).

Økningen fortsetter i 2016
Når vi ser på utviklingen hittil i år (januar til oktober), viser tallene at antall døgndoser fortsetter å øke med omtrent seks prosent også i år. Den prosentvise økningen fra 2010 har vært størst i aldersgruppen 15-19 år, med hele 63 prosent. De siste par årene har imidlertid økningen vært størst for de over 25 år. (Se figur over)
 

 

For hele befolkningen sett under ett, har det vært en beskjeden økning i bruken av antidepressiva fra 2010 til i år. Økningen har vært på 4 prosent, når vi tar hensyn til befolkningsveksten.

I aldersgruppen 15-19 år er det sertralin (Zoloft) som er mest brukt, mens i aldersgruppen 20-29 år er det escitalopram (Cipralex) som er mest brukt.

Det er en klar overvekt av kvinner som bruker antidepressiva i alderen 15-29 år. 65 prosent av pasientene er kvinner, mens 35 prosent er menn. Det er også blant kvinnene økningen i bruk av antidepressiva er størst de siste seks årene.

Tall fra Folkehelseinstituttets reseptregister viser at fem prosent av kvinnene i alderen 15 til 29 år hentet ut minst et antidepressiva i 2015. Andelen bland mennene var 3 prosent.

Les mer om ungdoms bruk av antidepressiva (Folkehelseinstituttet)

Antall DDD av antidepressiva etter alder, januar-oktober 2010 og 2016

Kilde: Apotekforeningens bransjestatistikk


TILBAKE

Relatert Innhold* Definerte døgndoser (DDD)

Måleenhet som brukes ved estimering av legemiddelforbruk for internasjonale sammenligninger og bruk, over tid. Den antatt gjennomsnittlige døgndosen brukt ved preparatets hovedindikasjon for voksne.

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring