Gå til innholdet

Apotekforeningen

Vi mener

Over 20 år gammel forskrift skal revideres

Apotekforeningen er enige i retningsendringene som foreslås i ny rekvirerings- og utleverings-forskrift. — Men det er fortsatt vanskelig å finne frem i forskriften, og på noen områder kunne departementet gått enda litt lenger, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.


Vendil Åse
11. januar 2021

Det er viktig å presisere at det ikke er snakk om veldig store endringer i forslaget til revidert forskrift. Mye blir som før, sier Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Det er viktig å presisere at det ikke er snakk om veldig store endringer i forslaget til revidert forskrift. Mye blir som før, sier Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Apotekforeningen

Vis Skjul bildetekst

Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek er en viktig forskrift for apotekene.

— Det er klart det har skjedd endringer siden 1998, da forskriften først kom. Vi er positive til at den nå skal revideres, og vi støtter de retningsendringene som Helse- og omsorgsdepartementet foreslår. Det er viktig å presisere at det ikke er snakk om veldig store endringer i forslaget til revidert forskrift. Mye blir som før, sier Andresen.

Forslag til ny rekvirerings- og utleveringsforskrift har vært ute på høring. Apotekforeningen sendte inn sitt høringsinnspill fredag 8. januar.

Fortsatt vanskelig å finne frem i
Forskriften regulerer svært mange forhold. For helsepersonell som skal følge bestemmelsene og også finne frem i forskriften, er det viktig at oppbyggingen er god og at blant annet kapittel-titler er dekkende og entydige.

— Det er ikke overraskende at departementet foreslår en restrukturering av forskriften. Dessverre gjør ikke restruktureringen det noe lettere å finne frem i bestemmelsene enn i nåværende forskrift, sier Andresen.

Apotekforeningen etterlyser en forklarende tekst til forskriften.

— Vi foreslår at departementet utarbeider en veileder til forskriften, eventuelt at det utarbeides merknader til forskriftsbestemmelsene. Det vil kunne gi helsepersonell bedre forståelse for bestemmelsene, og det vil kunne fungere som en tekst som binder det hele mer sammen, sier Andresen.

Bør gå lenger med elektroniske løsninger
Telefaks brukes fortsatt som kommunikasjonsform i apotek, for eksempel som en nødprosedyre for oversending av resept ved nedetid på Reseptformidleren (RF) eller rekvirentenes journalsystem. Et annet eksempel på bruk av telefaks er veterinærer og andre rekvirenter som ikke har tilgang til RF. De bruker telefaks ved oversending av resepter til apotek.

Helse og- omsorgsdepartementets ønsker å gå over til kun elektronisk kommunikasjon av resept og rekvisisjon, der avsender kan autentiseres og som sikrer innholdet i meldingen.

— Dette er vi veldig for. Men vi ønsker at departementet går lenger. Vi vil at de også fastsetter krav og etablerer ett felles system som sikrer at resepter og rekvisisjoner kan kommuniseres mellom aktørene på tvers i hele landet på en enhetlig måte. Vi må unngå et mylder av ulike lokale eller regionale e-løsninger, sier Andresen.

Riktig legemiddelbruk i bunn
Apotekforeningen mener at riktig legemiddelbruk bør skrives inn i forskriftens formålsbestemmelse.

— Riktig legemiddelbruk er helt nødvendig for å oppnå formålet med all legemiddelbehandling. Derfor må perspektivet riktig legemiddelbruk være styrende for all rekvirering og all utlevering av legemidler til pasient. Å henvise til kravet om faglig forsvarlig yrkesutøvelse oppfattes å være for generelt og ikke gi tilstrekkelige føringer, sier Andresen.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2021
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring