Gå til innholdet
Vi mener

– Vi ønsker flere endringer i vaksinasjonsforskriften

Fastlegene får plikt til å bidra i vaksinasjonsprogrammet mot covid-19. Forslaget til midlertidig endring av forskriften om nasjonalt vaksineprogram har vært på høring. Apotekforeningen mener forslaget er mangelfullt, og peker på den kapasiteten som finnes i apotekene.


Jostein Soldal
16. desember 2020

– Det er med ikke noe til hinder for at kommunene involverer apotek i å vaksinere mot covid-19, sier Hanne Andresen i Apotekforeningen.

– Det er ikke noe til hinder for at kommunene involverer apotek i å vaksinere mot covid-19, sier Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Shutterstock

Vis Skjul bildetekst

Den viktigste endringen Helse- og omsorgsdepartementet foreslår, er at fastlegene skal bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19. Det vil fortsatt være opp til den enkelte kommune å avgjøre hvordan selve vaksinasjonen skal foregå.

– Det er med andre ord ikke noe til hinder for at kommunene involverer apotek i å vaksinere mot covid-19, sier Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Rekvirering av covid-19-vaksiner.
I sitt høringssvar mener Apotekforeningen det er en svakhet at høringsnotatet ikke omtaler apotekfarmasøytenes rekvireringsrett for vaksine mot sesonginfluensa.

– Kapasiteten til rekvirering av covid-19-vaksine kan enkelt økes ved å utvide farmasøytenes rekvireringsrett, mener Andresen.

Apotekforeningen har stor respekt for det enorme ansvaret kommunene har for å sikre god gjennomføring av vaksinering av egne innbyggere. De har en svært utfordrende jobb foran seg. Det er opplagt at fastlegene må bidra, og at de vil ha en sentral rolle i vaksinearbeidet for å oppnå høy vaksinedekning.

Apotek kan håndtere flere vaksiner.
– Det vil være en krevende logistikkoppgave å håndtere vaksiner med svært strenge temperaturkrav. Derfor vil det trolig være vanskelig for apotek å bidra i vaksinasjonsarbeidet med en vaksine som den fra Pfizer/BioNTech, som krever lagring på minus 70 grader. Men etter hvert som andre vaksiner med mer normale krav blir tilgjengelig, blir det mer aktuelt for kommunene å også bruke apotekene til vaksinasjon, sier fagdirektøren.

Apotekforeningen mener at apotekene besitter en høyst relevant vaksineringskapasitet, ikke minst dersom covid-19-vaksinering skulle sammenfalle tidsmessig med influensavaksinering høsten 2021. Det er viktig å ta i bruk alle tilgjengelige ressurser. Vaksinering i apotek kan per i dag tilbys i 219 av landets kommuner. Dersom apotek får en tydeligere rolle innen vaksinering kan vi raskt forsere opplæring av apotekansatte og dermed tilby flere vaksinatører og rekvirenter, skriver foreningen i sitt høringssvar.

– Med vårt høringssvar vil vi nok en gang oppfordre departementet og Folkehelseinstituttet til å utforske nærmere hvilke muligheter og gevinster som ligger i å ta i bruk apotekenes vaksineringskapasitet. Apotekforeningen og landets apotek er beredt til å samarbeide med både myndigheter og kommuner om å nå målene på vaksineområdet, understreker Hanne Andresen.

– Med vårt høringssvar vil vi nok en gang oppfordre departementet og Folkehelseinstituttet til å utforske nærmere hvilke muligheter og gevinster som ligger i å ta i bruk apotekenes vaksineringskapasitet, sier Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Apotekforeningen

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2021
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring