Gå til innholdet

Apotekforeningen

Praksispool

Apotekforeningens praksispool

Apotekforeningen koordinerer tildelingen av praksisplasser for alle farmasistudenter i Norge. Arbeidet med å organisere praksispoolen utføres i samarbeid med apotekkjedene, sykehusapotekene og utdanningsinstitusjonene.

For studentene er apotekpraksisen en viktig og annerledes del av studiet og de har store forventninger. For apotekene er dette en mulighet til å vise mangfoldet i oppgaver og utfordringer i apotek. 

Valget for UiB, UiO, UiT og Nord Universitet er gjennomført

Følgende studenter har nå blitt tildelt praksisplass for sine praksisperioder vinteren/våren 2022:

  • UiB, 4. års masterstudenter: Uke 1 - 23 (03.01 - 10.06) 2022
  • UiO, 3. års masterstudenter: Uke 1 - 23 (06.01 - 10.06) 2022 + Uke 42 2021
  • UiT, tilsvarende 4 års masterstudenter: Uke 16 - 24 (18.04 - 17.06) 2022
  • UiT, 3. års bachelorstudenter: Uke 8 - 23 (21.02 - 10.06) 2022
  • NORD Universitet, 3. års bachelorstudenter: Uke 6 – 23 (7.02 - 10.06) 2022

Trekningen ble gjennomført torsdag 16. september og studentene kunne velge fra 515 ledige praksisplasser over hele landet.

Neste valg gjennomføres vinteren 2022 og da er det bachelorstudenter fra OsloMet som skal velge praksisplasser for sin praksisperiode som er høst 2022 og vinterne 2023.

Innloggingen under er bare tilgjengelig når det er valgperiode.

      

Om praksispoolen
Apotekforeningen har siden 2004 sørget for at alle farmasistudenter ved alle utdanningsstedene i Norge får praksisplass ved et apotek.

Les mer

Håndbok for studieopphold i apotek

Les mer

Retningslinjer for tildeling av praksisplass

Les mer

Retningslinjer Covid-19
Retningslinjer for deg som er praksisstudent i apotek under pandemien.

Les mer

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2022
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring