Gå til innholdet

Apotekene - en del av løsningen på fremtidens helseutfordringer

Helsepolitiske utfordringer

Det er store forventninger til at samfunnet skal fortsette å bygge opp det offentlig finansierte helsetilbudet. Samtidig er det en økende erkjennelse av at dette vil være krevende i fremtiden.

Les mer

Antall eldre over 67 år øker

Andelen eldre over 67 år anslås til å øke med omkring 50 prosent i løpet av de neste 20 årene. I 2040 er det nesten 500 000 flere 67 år+ enn det er i dag. Flere eldre betyr flere som lever med sykdom, flere som trenger pleie, behandling og spesialiserte helsetjenester. 

Flere får sammensatte lidelser

Antall personer som lever med livsstilsrelaterte sykdommer og andre ikke-smittsomme sykdommer som kols, diabetes og muskel- og skjelettsykdommer øker. I tillegg øker antallet krefttilfeller kraftig. Flere får sammensatte lidelser. 

Mange får uhensiktsmesig behandling

Det finnes mye forskning som viser at summen av legenes forskrivning ikke gir ønsket resultat av behandlingen, og i verste fall virker negativt for pasienten. Når antallet pasienter som bruker flere legemidler samtidig øker, kan man forvente at også feilbruken og feilforskrivningen vil øke. 

Legemiddelbruken øker i alle aldre

Antall eldre øker og det blir stadig flere som lever med livsstilsrelaterte sykdommer og andre ikke-smittsomme sykdommer. Folk lever lenger med sykdom. Nye behandlingsmetoder, ny teknologi og nye legemidler gjør at flere syke kan bli friske eller leve videre med livslang behandling. Det beytr at flere trenger legemiddelbehandling og de trenger det oftere over lengre tid enn tidligere. 

30-50 % bruker legemidler feil

Det finnes mye forskning som viser at pasientene ikke følger den legemiddelbehandlingen legen har forskrevet. WHO anslår at 30-50 prosent av legemiddelbrukerne i vestlige land ikke bruker legemidlene sine i henhold til legens anbefaling. 

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring