Gå til innholdet

Si ja til å bytte

– Bruk helsepengepotten mest mulig fornuftig! 

– Når flere kunder velger å bytte til et rimeligere legemiddel får flere behandling, sier apoteker Steinar Vik. 

– Ta for eksempel kolesterolbehandling. Før var det ca. 150.000 nordmenn som fikk kolesterolsenkende medisiner.  Nå behandler man flere enn tre ganger så mange pasienter til halv pris. Det viser at arbeidet med å fronte generisk bytte har gitt resultater, sier Vik, som er apoteker ved Apotek1 på Stord.

Er det mange som bytter?

– Det store flertallet bytter. Nær 8 av 10 velger det rimeligste alternativet. Før opplevde vi systematiske legereservasjoner. Nå har det endret seg, nå ser legene den samfunnsøkonomiske nytten og antall legereservasjoner har gått ned, sier Vik som har 20 års erfaring fra apotekbransjen.

Passer generisk bytte for alle pasienter?

– De aller fleste kan bytte, men reservasjon mot generisk bytte kan være aktuelt for pasienter med polyfarmasøytiske utfordringer eller kompliserte tablettregimer. Blinde og svaksynte er en annen gruppe som kan ha utfordringer ved generisk bytte. De vil ofte være avhengig av å kjenne igjen form på eske eller tablett, og noen produsenter har også blindeskrift på sine pakninger, sier apotekeren.

Vik forteller at noen kunder blir skeptiske når de blir spurt om å bytte til et rimeligere alternativ.

– Mange tenker at når legen har skrevet ut dette legemiddelet så er det kun det jeg bør bruke. I dag velger legen fabrikant, ofte etter hvilket merke som kommer først opp i systemet deres eller de velger det som er kjent fra før, sier Vik.

Han forteller videre at farmasøytene venter på generisk forskrivning. Det vil si at legen skriver ut resept på virkestoff og ikke på fabrikant.

– Det hadde vært bedre om legen fristilte apoteket fra fabrikant. Legen kan heller forskrive virkestoff, styrke og dosering, og hvilken legemiddelform som skal brukes, det vil si om det for eksempel skal være en mikstur, en depottablett, eller en hurtigvirkende tablett, avslutter Vik.

«Det store flertallet bytter. Nær 8 av 10 velger det rimeligste alternativet.»

1. DET ER TRYGT2. BEHANDLINGEN ER DEN SAMME3. KONKURRANSE ER BRA4. DET ER PENGER Å SPARE5. DET ER TIL FELLES BESTEApotekforeningen © 1999-2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse