Gå til innholdet

Si ja til å bytte

– Alle byttbare medisiner virker like bra 

– Ordningen med medisinbytte i apotek er viktig for å holde utgiftene til medisiner nede. Og du får akkurat den behandlingen legen har bestemt, selv om det står et annet navn på pakningen, sier Steinar Madsen i Legemiddelverket. 

Legemiddelverket garanterer at de generiske alternativene er like bra og har samme virkning som originalen. 

– ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Du får alltid den behandlingen legen har bestemt selv om apoteket gir deg en medisin med et annet navn. Apoteket kan bare tilby et slikt bytte når Statens legemiddelverk garanterer at medisinene har samme medisinske virkning og er like gode. Det er en egen ekspertgruppe hos oss som vurderer om medisinene er likeverdige og kan byttes, forteller medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket, og forklarer hvorfor ordningen med generisk bytte er så viktig.  

– Skal vi fortsatt ha råd til et godt helsevesen, må vi holde de offentlige utgiftene nede der vi kan.  Generisk bytte er en ordning for å spare penger på legemidler i Norge. På denne måten sparer vi samfunnet for flere milliarder kroner årlig. Dette er penger som kan brukes til andre viktige formål.   

Er det riktig at noen pasienter kan oppleve ulik virkning av likeverdige legemidler?  

– Nei, likeverdige legemidlene har samme virkning. Den eneste forskjellen kan være ulike hjelpestoffer, men disse påvirker ikke hvordan legemiddelet virker i kroppen. Det er også veldig, veldig sjelden at man reagerer på de ulike hjelpestoffene. Og det er i så fall like sannsynlig at man skulle reagere på et hjelpestoff i originallegemiddelet som i kopien.  

Er det noe pasienter som bytter mellom likeverdige legemidler særlig bør tenke på?  

– Det viktigste man uansett bør sørge for, er å ha oversikt over de medisinene man bruker. Sørg for å få en medisinliste av legen, og bruk gjerne en doseringseske hvis du bruker flere legemidler. Og sørg for å ta medisinene slik legen har bestemt. Bruker du flere legememidler, er det også lurt å be om en legemiddelgjennomgang hos fastlegen minst en gang i året, mener Steinar Madsen. 

Han forteller at Legemiddelverket hele tiden jobber med å sørge for at flest mulig legemidler har byttbare alternativer. Hensynet til å holde legemiddelutgiftene lavest mulig er viktig.  

– Dette er en ordnings som har kommet for å bli, og det kommer bare til å bli mer av det. Som pasient må man bare venne seg til å få tilbud om å få et likeverdig alternativ når man henter medisin i apoteket, avslutter Madsen.  

«Du får alltid den behandlingen legen har bestemt selv om apoteket gir deg en medisin med et annet navn.»

1. DET ER TRYGT2. BEHANDLINGEN ER DEN SAMME3. KONKURRANSE ER BRA4. DET ER PENGER Å SPARE5. DET ER TIL FELLES BESTEApotekforeningen © 1999-2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse