Gå til innholdet

Apotekbarometeret

Undersøkelsen «Apotekbarometeret» gjennomføres av Kantar to ganger i året på oppdrag fra Apotekforeningen. Formålet med undersøkelsen er å følge norske forbrukeres holdninger, interesser og atferdsmønster i apotekmarkedet. Målingen har vært gjennomført siden 2002.

Stor tillit til apotek
Apotekbarometeret for høsten 2020 viser at 80 prosent av respondentene har stor eller svært stor tillit til apotekene i Norge. Tilliten til norske apotek har vært stabilt høy helt siden 2002. Høsten 2020 fikk apotekene 80 poeng av 100 mulige på en tillitsindeks. Denne tillitsindeksen benyttes til å sammenligne tilliten mellom aktører i helsesektoren, og apotekene kommer ut med klart høyest tillit i befolkningen. Legene får 76 poeng. Tilliten til sykehusene har økt de siste årene, og ligger nå på 79 poeng.Fornøyd med apoteket man bruker mest
Nær tre fjerdedeler av forbrukerne er fornøyde eller svært fornøyde med det apoteket de benytter mest. Det er svært få som uttrykker misnøye. Kvinner er mer fornøyde enn menn og de over 60 er mer fornøyde enn de yngre. Beliggenhet, personalets service og åpningstider er de tre faktorene apotekkunden legger størst vekt på ved valg av apotek.

Får informasjon om legemiddelbruk
Tre fjerdedeler oppgir at de får informasjon på apoteket om hvordan de skal bruke legemidlene. Et fåtall opplever at de kun får råd dersom de ber om det. 84 % av de som får råd opplever at denne informasjonen er nyttig og at den hjelper dem til å bruke legemidlene riktig. 42 % tror at de apotekansatte gir råd som er til det beste for kunden. 7 % tror at de får råd som vil gi apotekene best mulig inntjening. 45 % tror det er begge deler.

Apoteket klarer ofte å løse leveringsproblemer
Blant de som handlet reseptpliktige legemidler oppgir 92 % at de fikk det legemidlet de skulle ha. 2 % svarer at de ikke fikk noe av det de skulle ha. De resterende 6 prosentene svarer at de kun fikk noe av det de skulle ha. 47 prosent av de som ikke fikk legemidlet de skulle ha, svarer at apoteket ikke hadde legemidlet på lager. Andre årsaker var at det var leveringsproblemer eller at legemidlet var bestillingsvare. 

44 prosent av de som ikke fikk det legemidlet de skulle ha, fikk bestilt legemidlet til apoteket. 23 prosent fikk tak i legemidlet i et annet apotek. 10 prosent av fikk ikke tak i legemidlet de skulle ha.  

Kjenneskap til nettapotek øker kraftig
Flere apotek tilbyr nå netthandel, men andelen som oppgir å ha handlet eller ønsker å benytte nettapotek er fortsatt lav. Befolkningens kjennskap til nettapotek har økt fra 49 prosent til 58 prosent i løpet av 2020. Samtidig oppgir stadig flere at beliggenhet er viktigst når de velger hvilket apotek de skal oppsøke. 
Les mer: Nyhetssak om Apotekbarometeret høsten 2020

Mer statistikk

Apotekforeningen © 2021
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring