Gå til innholdet

Apotekforeningen

Apotekbarometeret 2021

Undersøkelsen «Apotekbarometeret» gjennomføres av Kantar to ganger i året på oppdrag fra Apotekforeningen. Formålet med undersøkelsen er å følge norske forbrukeres holdninger, interesser og atferdsmønster i apotekmarkedet. Målingen har vært gjennomført siden 2002.

Her er noen hovedfunn fra undersøkelsen i 2021:

Høy tillit til apotek

Tilliten til norske apotek har vært stabilt høy helt siden 2002. Høsten 2021 fikk apotekene 80 poeng av 100 mulige på en tillitsindeks. Denne tillitsindeksen benyttes til å sammenligne tilliten mellom aktører i helsesektoren, og apotekene har hatt høy tillit i befolkningen lenge. Tilliten til sykehusene har økt de siste årene, og ligger nå på 79 poeng. Legene får 76 poeng. 

Fornøyd med apoteket man bruker mest

78 prosent av forbrukerne er fornøyde eller svært fornøyde med det apoteket de benytter mest. Det er svært få som uttrykker misnøye. Kvinner er mer fornøyde enn menn og de over 60 år er mer fornøyde enn de yngre. Beliggenhet, personalets service og åpningstider er de tre faktorene apotekkunden legger størst vekt på ved valg av apotek.

Får informasjon om legemiddelbruk

71 prosent oppgir at de får informasjon på apoteket om hvordan de skal bruke de reseptpliktige legemidlene sine. Et fåtall opplever at de kun får råd dersom de ber om det. 83 prosent av de som får råd opplever at denne informasjonen er nyttig og at den hjelper dem til å bruke legemidlene riktig. 44 prosent tror at de apotekansatte gir råd som er til det beste for seg. 8 prosent tror at de får råd som vil gi apotekene best mulig inntjening, og 42 prosent tror det er en blanding av begge deler.

Folk flest foretrekker å få råd ansikt-til-ansikt

Tre av fire tror de får best informasjon og veiledning i et «fysisk apotek», sammenlignet med et nettapotek. 15 prosent tror de vil få like god informasjon begge steder. På spørsmål om hvor man foretrekker å kjøpe reseptlegemidler svarer 81 prosent fysiske apotek. Fem prosent svarer nettapotek. 73 prosent tror de får best informasjon og veiledning om legemidler i et fysisk apotek. Blant de over 60 år er andelen 84 prosent. 90 prosent mener det er trygt å handle i fysiske apotek med tanke på smitterisiko.

Mange opplever å bli spurt om medisinbytte i apotek

72 prosent svarer at de har blitt anbefalt av apoteket å bytte til et annet likeverdig legemiddel enn det legen har skrevet på resepten. 40 prosent av de som blir spurt om å bytte opplever dette som positivt. 44 prosent svarer «verken eller» og 15 prosent er negative til medisinbytte. 80 prosent av de som bruker ett eller flere reseptpliktige legemidler fast, sier de blitt anbefalt medisinbytte i apoteket. De er litt mer positive til å bli spurt om å bytte legemiddel. 45 prosent av legemiddelbrukere sier at de er positive, mot 37 prosent av de som ikke bruker legemidler fast. 

 

 

Mer statistikk

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2022
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring