Gå til innholdet

Apotekbarometeret

Undersøkelsen «Apotekbarometeret» gjennomføres av Kantar to ganger i året på oppdrag fra Apotekforeningen. Formålet med undersøkelsen er å følge norske forbrukeres holdninger, interesser og atferdsmønster i apotekmarkedet. Målingen har vært gjennomført siden 2002.

Tillit til apotekene
Apotekbarometeret for høsten 2019 viser at 71 prosent av respondentene har stor eller svært stor tillit til apotekene i Norge. Tilliten til norske apotek har vært stabilt høy helt siden 2002. Høsten 2019 fikk apotekene 78 poeng av 100 mulige på en tillitsindeks. Denne tillitsindeksen benyttes til å sammenligne tilliten mellom aktører i helsesektoren, og apotekene kommer ut med klart høyest tillit i befolkningen. Legene får 73 poeng. Tilliten til sykehusene har økt de siste årene, og ligger nå på 76 poeng.

Tilfredshet med apoteket man bruker mest
Nær tre fjerdedeler av forbrukerne er fornøyde eller svært fornøyde med det apoteket de benytter mest. Det er svært få som uttrykker misnøye. Kvinner er mer fornøyde enn menn og de over 60 er mer fornøyde enn de yngre. Beliggenhet, personalets service og åpningstider er de tre faktorene apotekkunden legger størst vekt på ved valg av apotek.

Får informasjon om legemiddelbruk
Tre fjerdedeler oppgir at de får informasjon på apoteket om hvordan de skal bruke legemidlene. Et fåtall opplever at de kun får råd dersom de ber om det. 84 % av de som får råd opplever at denne informasjonen er nyttig og at den hjelper dem til å bruke legemidlene riktig. 45 % tror at de apotekansatte gir råd som er til det beste for kunden. 8 % tror at de får råd som vil gi apotekene best mulig inntjening. 39 % tror det er begge deler.

Leveringsproblemer
Blant de som handlet reseptpliktige legemidler oppgir 90 % at de fikk det legemidlet de skulle ha. 2 % svarer at de ikke fikk noe av det de skulle ha. De resterende svarer at de kun fikk noe av det de skulle ha. 64 prosent av de som ikke fikk legemidlet svarer at apoteket ikke hadde legemidlet på lager. Andre årsaker var at det var leveringsproblemer eller at legemidlet var bestillingsvare. Blant de som oppgir at de ikke fikk noe eller alt av det de skulle ha, oppgir 14 prosent at dette var på grunn av legemiddelmangel. Dette har økt fra 8 prosent høsten 2018.

7 prosent bekymrer seg i svært stor grad for om det er mulig å skaffe legemidlene de bruker. 51 prosent bekymrer seg svært lite eller lite. Det er litt større bekymring blant de kundene som bruker reseptlegemidler og blant de eldre. Det er ingen forskjell blant de som bor i distriktene eller i byen på graden av hvor bekymret de er for legemiddelmangel.

Mer statistikk

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring