Gå til innholdet

Apotekforeningen

Så mye bruker vi

Figuren nedenfor viser hvor mange definerte døgndoser (DDD) legemidler nordmenn i gjennomsnitt bruker pr år. DDD er en internasjonal måleenhet for antatt gjennomsnittlig døgndose av et legemiddel bruk ved preparatets hovedindikasjon for voksne. Vi bruker DDD blant annet for å sammenlikne legemiddelbruk over tid.

I perioden fra 2010 til 2020 har forbruket økt med nesten 13 prosent per innbygger. Hvis vi bare ser på bruken av reseptpliktig legemidler har bruken økt med nesten 22 prosent per innbygger.

Deler av økningen kan forklares med endret alderssammensetning i befolkningen. Eldre mennesker bruker vesentlig mer legemidler enn yngre. Fra 2010 til 2020 har folketallet i Norge økt med 10 prosent, mens befolkningen over 70 år har økt med vel 31 prosent.

Årsaken til at figuren viser en reduksjonen i forbruk av reseptfrie legemidler er blant annet at enkelte produkter som tidligere var definert som legemidler nå kan selges som kosttilskudd og økt andel reseptfrie legemidler som selges utenom apotek har økt.

Mer statistikk

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2022
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring