Gå til innholdet
Nyhet

Sparer mer på legemiddelbytte

Sparer mer på legemiddelbytte
Fra 1. januar blir flere av de mest brukte legemidlene billigere. Reserverer du deg mot medisinbytte risikerer du derimot i enkelte tilfeller å betale flere hundre kroner i mellomlegg.

En gjennomgang av det nye pris- og avansesystemet for legemidler i Norge, viser at flere livsviktige medisiner går kraftig ned i pris fra 1. januar 2014. For pasienter med høyt kolesterol vil enkelte av medisinene falle så mye som 40 prosent i pris.
 
Direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen, Oddbjørn Tysnes, mener det nye prissystemet gjør det enda mer attraktivt å akseptere medisinbytte.
 
- Hensikten med medisinbytte er at du eller folketrygden ikke skal betale mer enn nødvendig for behandling. Med de nye prisene vil forskjellen mellom det som omtales som kopipreparater (generika) og originalpreparater bli enda større på enkelte legemidler, og dermed er det enda mer å spare på å akseptere et medisinbytte, sier Tysnes.
 
Samme virkning, men billigere
Et medisinbytte betyr i korte trekk at apoteket tilbyr deg en medisin med et annet navn enn det legen har skrevet på resepten når det finnes rimeligere, likeverdige alternativ. Medisinen du bytter til vil ha akkurat samme virkestoff og virkning, men et annet navn og pris.

Legen kan reservere mot bytte når det finnes viktige, individuelle, medisinske grunner til det. Pasienten betaler da vanlig egenandel. Hvis legen ikke har reservert mot bytte, mener legen at det er greit for pasienten å bytte. Pasienter som likevel ikke ønsker å bytte må selv betale mellomlegget for å få medisin fra den ønskede leverandøren når denne er dyrere.

20-40 prosent prisreduksjon
For enkelte pasientgrupper vil nedgangen i trinnpriser[1] gi en utgiftsreduksjon på mellom 20 og 40 prosent i 2014 sammenlignet med 2013.

Spesielt pasienter med høyt kolesterol kan glede seg over prisnedgangen. Mens en pakke med 100 tabletter av Lipitor (40 mg) i fjor kostet 279 kroner, er prisen fra 1. januar 2013 redusert til 171 kroner for denne pakken. En prisreduksjon som tilsvarer hele 39 prosent. I dette tilfellet er prisforskjellen mellom dyreste (original) og billigste (generika) 532 kroner.

Også Simvastatin, en annen medisin mot høyt kolesterol har falt over 30 prosent i pris – fra 139 kroner til 93. Prisforskjellen mellom dyreste og billigste alternativ er i dette tilfelle på 352 kroner.
Til sammen er det så mye som 480 000 nordmenn som bruker disse to legemidlene fast.

Citalopram er et av de mest brukte legemidlene mot depresjon i Norge. Også dette legemiddelet faller merkbart i pris fra 1. januar. Mens man i 2013 måtte betale 448 kroner for en pakke med 100 tabletter, er prisen for den samme pakken i 2014 344 kroner.

 
I enkelte ekstreme tilfeller, er forskjellen mellom billigste og dyreste legemiddel på flere tusen kroner.


[1] Trinnprissystemet sørger for at legemidler som opprinnelig var høyprislegemidler med patentbeskyttelse, automatisk går ned i pris ”trinnvis” når de får konkurranse fra generiske alternativer.Publisert: 29.12.2013 2013: Nyheter Apotekforeningen

Del med andre

Apotekforeningen © 2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring