Gå til innholdet
Nyhet

Blir digital etter 123 år på papir

Etter godt over hundre år i trykket form, går nå Apotekforeningens tidsskrift over i historien. Men stoffet fra bladet føres videre i en ny nettsatsing.


04-04-2016

Blir digital etter 123 år på papir

Satser på apotek.no. - At tidsskriftet som trykksak legges ned, er ikke en nedprioritering fra foreningens side, sier redaktør Vendil Åse. (Foto selfie)

– Vi ser at flere bruker nett, Facebook og smarttelefoner for å få med seg nyheter. Vi tror vi kan nå og engasjere flere på nett. Vi arbeider nå med nye nettsider og vi kommer til å lage nyhetsbrev som er skreddersydd de ulike målgruppene våre, sier redaktør Vendil Åse i Apotekforeningen.

En av de viktigste målgruppene til tidsskriftet er apotekansatte. At tidsskriftet som trykksak legges ned, er ikke en nedprioritering av denne målgruppen fra foreningens side.

– Vi har alltid fått gode tilbakemeldinger på bladet vårt. I tidsskriftet har vi skrevet om hva som rører seg i apotekbransjen og om hva apotekansatte er opptatt av og arbeider med. Gjennom bladet har de ansatte fått innsikt i felles bransjeprosjekter, hva som rører seg politisk på helseområdet og generelt om hva som skjer i farmasiverdene. Vi kommer til å fortsette å skrive om disse temaene, men nå på nett.

Nå legges siste hånd på verket med et avskjedsnummer av Apotekforeningens tidsskrift.

– Vi  viser utviklingen fra 1893 og fram til i dag. Tidsskriftet vårt har blant annet vært igjennom unionsoppløsning og to verdenskriger. Det har skjedd en digital revolusjon i apotek, og ikke minst i hvordan man produserer tidsskrift. Tidsskriftet har alltid hatt annonser, og utformingen av disse er en fortelling i seg selv. Jeg tror dette siste nummeret blir en verdig avslutning på en lang bladhistorie, sier Åse.

Avskjedsnummeret kommer ut siste uken i april.

 

 

 

 


TILBAKE

Apotekforeningen © 1999-2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring