Gå til innholdet
Praksispool

Praksisplasser for 2. halvår 2019 

Det er nå sendt ut forespørsel om praksisplasser for studenter for 2. halvår 2019. Alle apotek og apotekere har fått tilsendt e-post med spørsmål om praksisplass(er) og alle apotek oppfordres til å svare.

Tidspunktet for de aktuelle praksisperiodene:
Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo (UiO):
Uke 22 – 48 (fredag 31. mai – lørdag 30. november 2019) (masterstudenter)

Reseptarutdanningen, OsloMet:
Uke 45 – 49 (mandag 4. november – lørdag 7. desember 2019) og uke 3 – 12 i 2020 (mandag 13. januar – lørdag 21. mars 2020) (bachelorstudenter)

Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø (UiT):
Uke 33 – 41 (mandag 12. august – lørdag 12. oktober 2019) (masterstudenter)

Apotekene bes benytte de elektroniske svarskjemaene som er tilsendt i egen epost til apotekenes epostadresser.

Svarfrist er 25. januar 2019.

Vi håper på mange positive svar og dermed mange praksisplasser å kunne tilby studentene!

PS! Se også Håndbok for studieopphold i apotek.


07.01.2019, Ellen Finstad


Om ordningen med praksisplasser i apotek

Apotekforeningen har etter henvendelse fra Nasjonalt råd for profesjonsutdanning i farmasi påtatt seg å koordinere en pool av praksisapotek for farmasøyter. Arbeidet med å organisere praksispoolen utføres i samarbeid med kjedene og praksiskoordinatorene ved utdanningsinstitusjonene.

Det er svært viktig at praksistiden i apotek oppleves som positiv, lærerik og nyttig for studentene. Med fem farmasøytiske utdanningssteder er det mange studenter som skal ut i praksis hvert år, til ulike tidspunkt. Det er ressursbesparende og sikrer kvaliteten i arbeidet både for apotek og for utdanningsinstitusjonene at dette koordineres av én instans; Apotekforeningen. Entydige og felles krav til praksisapotek og veiledere er viktig, og det er enklere å administrere dette ut fra en felles praksispool.

Retningslinjer for tildeling av praksisplass (pdf) (Revidert april 2017)

Apotekene mottar forespørsel om praksisplasser to ganger i året, vanligvis i januar og i september.

For studentene er apotekpraksisen en viktig og annerledes del av studiet og de har store forventninger. For apotekene er dette en mulighet til å vise mangfoldet i oppgaver og utfordringer i apotek, en morsom og lærerik oppgave. Tilbud om mange praksisplasser er også en svært positiv markedsføring av apotekene overfor fremtidige farmasøyter.

Håndbok for studieopphold i apotek
I samarbeid mellom lærestedene og Apotekforeningens praksispool er det en egen «Håndbok for studieopphold i apotek», revidert august 2016.

Hensikten med denne er å bidra til tydelige og felles administrative retningslinjer for studieoppholdet i apotek både for studenter og for apotek.

Gi gjerne tilbakemeldinger til praksispoolen@apotek.no hvis dere har synspunkter eller forslag til forbedringer av håndboken.

Vil du ha praksisstudent i 2019?
Kan du tilby praksisplass for studenter 2. halvår 2019? Her får du mer informasjon om hva det vil si.

Les mer

Praksisperioder i 2019

Her finner du oversikt over når de ulike studiestedene har praksisperioder.

Les mer

Valgte praksisplasser vår 2019

Her finner du oversikt over valgte praksisplasser for våren 2019.

Les mer

Apotekforeningen © 1999-2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring