Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

OBS! Dette er en gammel artikkel og innholdet kan være utdatert

Kvalitetsmeldingen mangler indikatorer om legemidler

Apotekforeningen utfordrer regjeringen til å lage indikatorer som kan beskrive kvalitet i legemiddelbehandlingen.


Vendil Åse
23. februar 2017

Tirsdag 21. februar var Apotekforeningen på høring i Stortinget om Stortingsmeldingen Kvalitet og pasientsikkerhet 2015. Inn med legemiddelindikatorer, var foreningens hovedbudskap.

Tirsdag 21. februar var Apotekforeningen på høring i Stortinget om Stortingsmeldingen Kvalitet og pasientsikkerhet 2015. Inn med legemiddelindikatorer, var foreningens hovedbudskap.

Vis Skjul bildetekst

– For å sikre at ikke befolkningen blir sykere av å bruke medisinene sine feil, mener vi at en kvalitetsmelding må inneholde flere nasjonale indikatorer på legemiddelområdet. Legemiddelmeldingen må følges opp, og Kvalitetsmeldingen er et utmerket redskap for en slik oppfølging, sa Per T. Lund i Stortinget tirsdag 21. februar. Da var Apotekforeningen på høring i Stortinget om Stortingsmeldingen Kvalitet og pasientsikkerhet 2015.

Les hele notatet fra Apotekforeningen til høringen.

Meldingen peker på at feil knyttet til legemiddelhåndtering var registrert i 20 prosent av spesialisthelsetjenestens meldinger om betydelig personskade på pasient. Annet sted i meldingen fremgår det at det i 2015 fantes 75 nasjonale kvalitetsindikatorer. Kun fire av disse omhandlet legemidler, men alle gjaldt antibiotikabehandling.

Legemiddelmangel har blitt en betydelig kvalitetsutfordring for helsetjenesten. Apotekforeningen mener at den årlige kvalitetsmeldingen også bør sikre at Stortinget blir holdt orientert om utviklingen når det gjelder legemiddelmangel.

– Vi mener at de neste kvalitetsmeldingene må rapportere om status for legemiddelmangel, hvilke tiltak som er tatt i bruk og hvilke resultater disse tiltakene har gitt. Det er viktig å rapportere grundig om dette, og at det gis et riktig bilde av utviklingen og hva som er de største problemene. Derfor må det ikke bare rapporteres om antall mangler, men også om alvorlighet og varighet, sa Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen under høringen.

Apotekforeningen foreslår i første omgang følgende nasjonale kvalitetsindikatorer i primærhelsetjenesten:

  • Antall pasienter over 75 år som er brukere av fem eller flere legemidler samtidig.
     
  • Antall eller andel pasienter som har fått gjennomført legemiddelgjennomgang, enten på legekontor, i apotek, på sykehjem eller i hjemmetjenesten.
     
  • Antall eller andel pasienter som har fått utført veiledningstjenester (som Inhalasjonsveiledning og Medisinstart) i apotek.
     
  • Resultatene av en årlig, standardisert spørreundersøkelse blant prioriterte pasientgrupper (evt fordelt på legekontor, apotek, sykehjem) for å avdekke tilfredshet med opplæring i og forståelse av egen medisinbruk.


Kvalitetsmeldingen beskriver status og utfordringer for kvalitet og pasientsikkerhet. I tillegg er befolkningens bruk av helse- og omsorgstjenester omtalt i et eget kapittel. Meldingen finner du her.

Fra Apotekforeningen: Administrerende direktør Per T. Lund og direktør næringspolitikk Oddbjørn Tysnes.

Stian Gregersen

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring