Gå til innholdet
Helsepolitikk

– Farmasøytutlevering vil være positivt for kunden

Per T. Lund mener farmasøytutleverte legemidler vil gjøre livet litt enklere for kunder i apotek, men er skeptisk til at myndighetene overlater til industrien å avgjøre omfanget av ordningen. Han etterlyser en tydeligere statlig styring.


Martin Grevstad
8. mars 2017

– Vi synes det er synd at ikke myndighetene (Legemiddelverket, journ. anm) gir seg selv en tydeligere rolle i en slik ordning, ved å selv mene noe om hvilke legemidler som er faglig eller politisk egnet inn i ordningen, sier Per T. Lund

– Vi synes det er synd at ikke myndighetene (Legemiddelverket, journ. anm) gir seg selv en tydeligere rolle i en slik ordning, ved å selv mene noe om hvilke legemidler som er faglig eller politisk egnet inn i ordningen, sier Per T. Lund

Vendil Åse

Vis Skjul bildetekst

Under Apotekforeningens temaseminar om farmasøytutlevering 8. mars, var Lund klar på at farmasøytutlevering er fornuftig bruk av farmasøytenes kompetanse og noe som vil gi økt pasientsikkerhet. Samtidig la han ikke skjul på at han synes Legemiddelverkets utredning om farmasøytutlevering manglet en tydelig helsepolitisk innretning.

– Vi synes det er synd at ikke myndighetene (Legemiddelverket, journ. anm) gir seg selv en tydeligere rolle i en slik ordning, ved å selv mene noe om hvilke legemidler som er faglig eller politisk egnet inn i ordningen. Det ville kunne gitt en mer målrettet bruk av farmasøytkompetansen i apotekene. Nå blir det opp til leverandørene å foreslå produkter basert på økonomiske vurderinger, sa Lund til de fremmøtte.

LES OGSÅ: Farmasøytutlevering har kommet et vikitg skritt nærmere

Foreslår ni kriterier for valg av legemidler
På tross av at Lund ikke er helt fornøyd med de foreslåtte premissene fra myndighetene, ga han uttrykk for at Apotekforeningen vil være aktive i dialog med både Legemiddelverket, profesjonsforeningene og legemiddelprodusentene.

Han listet opp ni kriterier som han mente kan være utgangspunkt for farmasøytutleverte legemidler.

  • Symptom/indikasjon for å bruke legemidlet er tilstrekkelig entydig
  • Små pakningsstørrelser er allerede reseptfrie
  • Når økt tilgjengelighet vil bidra til å oppnå helsepolitiske mål
  • Bruk av legemiddel kan baseres på myndighetsfastsatt retningslinjer
  • Behov for rask oppstart av behandling
  • Legemiddel som brukes fast forebyggende
  • Reseptfrie legemidler der det er behov for særskilt informasjon f. eks på grunn av bivirkningsrisiko
  • Legemidler til dyr, når det ikke er behov for diagnostisering
  • Reseptfrie legemidler som kan misbrukes

Håper på rask avklaring
Stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen fra Høyre deltok også på temaseminaret. Hun opplever at Legemiddelverket har holdt seg til de rammene som ble besluttet i legemiddelmeldingen, der det ble lagt en avgrensing om at farmasøytutlevering skal omfatte reseptfrie legemidler eller reseptpliktige legemidler som kan bli reseptfrie. Hun håper på en rask prosess videre.

– Dette er en viktig sak som vil få stor betydning for mange mennesker. Nå ser jeg frem til den videre prosessen, og så håper jeg ordningen kan komme på plass så fort som mulig etter Legemiddelverkets utredning er ferdig, sa Trøen.

Foruten Tone Wilhelmsen Trøen og Per T. Lund, holdt leder av Norsk Farmaceutisk Forening, Rønnaug Larsen og direktør for Essential Health i Pfizer, Pål Rydstrøm hvert sitt innlegg om temaet farmasøytutlevering.

Legemiddelverket vil i løpet av mai sende konkret forslag til regulering av farmasøytutlevering på høring til aktuelle aktører. 


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 1999-2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring