Gå til innholdet
Helsepolitikk

Alarmerende økning i paracetamol-forgiftninger blant unge jenter

Antallet henvendelser om paracetamol til Giftinformasjonen øker. Antallet henvendelser om unge jenter har økt kraftig de siste årene.


Jostein Soldal
10. mars 2017

- Utviklingen er skremmende. Giftinformasjonen tror de bare ser toppen av isfjellet, så tallet på forgiftninger blant unge jenter er i realiteten trolig mye høyere, sier Faksvåg.

- Utviklingen er skremmende. Giftinformasjonen tror de bare ser toppen av isfjellet, så tallet på forgiftninger blant unge jenter er i realiteten trolig mye høyere, sier Faksvåg.

Stian Gregersen / Apotekforeningen

Vis Skjul bildetekst

– Godt over 200 henvendelser gjaldt unge jenter og tallene øker fra år til år. I 170 tilfeller ble det i fjor anbefalt å oppsøke sykehus. Dette syns vi gir grunn til bekymring, sier avdelingsdirektør Mari Tosterud, Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet.

Bekymringen deles av fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen.

– Utviklingen er skremmende. Giftinformasjonen tror de bare ser toppen av isfjellet, så tallet på forgiftninger blant unge jenter er i realiteten trolig mye høyere, sier Faksvåg.

Etterlyser kunnskap og tiltak

Han mener det også er grunn til å bekymre seg for at legemiddelmyndighetene har liten kunnskap om de unges holdning til bruk og misbruk av paracetamol. Apotekforeningen gjorde i 2015 en undersøkelse for å finne ut hva ungdom vet, hva de tenker om og hvordan de bruker paracetamol. Den undersøkelsen viste at hver tredje jente alltid har paracetamol tilgjengelig, og at syv av ti har brukt middelet den siste måneden.

– Disse resultatene er godt kjent hos Legemiddelverket, men det er ikke gjort noe for å følge det opp. Jeg håper de ferske tallene fra Giftinformasjonen kan få noe til å skje. Vi trenger mer kunnskap om hvordan ungdom bruker paracetamol og hvilke holdninger de har til reseptfrie legemidler generelt. Så må man sette inn tiltak når kunnskapen er på plass. Det bør også undersøkes om antallet økte tilfeller av forgiftninger har sammenheng med at paracetamol er lett tilgjengelig, sier Faksvåg.

Fagdirektøren spør seg om økningen i forgiftninger er et resultat av en alminneliggjøring av reseptfrie medisiner, og om tendensen til at man tar en «pille mot alt som er ille». Dette er blant de spørsmålene som må undersøkes, mener Faksvåg. 


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 1999-2017
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse