Gå til innholdet
Helsepolitikk

Svært få reaksjoner mot helsepersonell i apotek

Helsetilsynets oversikt over reaksjoner mot helsepersonell, viser at det ble reagert mot kun en farmasøyt og en apotektekniker i 2016.


Martin Grevstad
23. mars 2017

I fjor reagerte Helsetilsynet mot tilsammen 250 helsepersonell. Av disse reaksjonene var 108 rettet mot leger, 67 mot sykepleiere og 18 mot hjelpepleiere, omsorgsarbeidere eller helsefagarbeidere. 28 leger og 52 sykepleiere mistet autorisasjonene sine. Bare en farmasøyt og en apotektekniker fikk tilbakekalt autorisasjonen i 2016.

Helsetilsynets oversikt er farmasøyter og apotekteknikere plassert under «Andre grupper».


TILBAKE

Apotekforeningen © 1999-2017
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse