Gå til innholdet
Helsepolitikk

Stensland vil ha vaksinering i apotekene

Han mener tilbud om vaksinering i apotek vil lette trykket på andre deler av helsetjenesten.


Jostein Soldal
19. juni 2017

 En ordning med å la apotek utføre vaksinasjon, vil også bidra til å understreke betydningen av apotek som lavterskel helsetilbud, skriver Sveinung Stensland.

En ordning med å la apotek utføre vaksinasjon, vil også bidra til å understreke betydningen av apotek som lavterskel helsetilbud, skriver Sveinung Stensland.

Bjørn Kvaal

Vis Skjul bildetekst

Det kommer frem i et skriftlig spørsmål Sveinung Stensland (H) har stilt helse- og omsorgsminister Bent Høie. Stensland ønsker svar på hva som er til hinder i norsk regelverk for at apotek kan tilby vaksinasjon til sine kunder.

– Apotekene dreier fokus mer over på tjenestetilbud til pasientene. Det ser vi nå med Medisinstart og Inhalasjonsveiledning. Jeg mener også vaksiner er interessant. Her kommer det til å dukke opp tilbud, rett og slett fordi det er så mange som trenger hjelp, sier Stensland til apotek.no.   

I spørsmålet til Høie peker han på at det er et mål å øke vaksinasjonsgraden i Norge.

«I mange sammenlignbare land utfører apotek slike vaksinasjoner, og undersøkelser viser at vaksinasjonsgraden har økt i land der apotekene har slik tilgang. Det er lav terskel for å få vaksine mot sesonginfluensa. Dette forekommer ikke i Norge. I Norge utfører ikke apotek vaksinasjoner, og det er grunn til å tro at enklere og lettere tilgang vil øke antallet som velger å vaksinere seg. Sesonginfluensa er anbefalt til utsatte grupper, men det er en for stor andel av disse som lar være å vaksinere seg. Ikke alle som anbefales å ta den, tar den. Reisevaksiner er et viktig forebyggende tiltak, men i deler av landet er det tungvint å få gjennomført disse. En ordning med å la apotek utføre vaksinasjon, vil lette trykket på andre deler av helsetjenesten og samtidig bidra til å understreke betydningen av apotek som lavterskel helsetilbud», skriver Stensland i begrunnelsen for spørsmålet.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 1999-2017
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse