Gå til innholdet
Helsepolitikk

Legemiddelverket vil åpne for bytte av biologiske legemidler i apotek

Legemiddelverket mener apotekloven bør endres slik at flere typer legemidler, for eksempel biologiske legemidler, kan inkluderes i bytteordningen.


Jostein Soldal
22. juni 2017

Legemiddelverket vil ha åpning for bytte av biologiske legemidler i apotek

Legemiddelverket vil ha åpning for bytte av biologiske legemidler i apotek

Espen Solli / Apotekforeningen

Vis Skjul bildetekst

I Europa har vi nå over 10 års erfaring med bruk av biotilsvarende legemidler, og det er hittil ingen ting som tyder på at det er noen medisinske grunner til at biologiske legemidler, som gruppe, ikke kan være byttbare, skriver Legemiddelverket på sine nettsider.

Hva er biologiske legemidler?

I debatten om bytte mellom original og biotilsvarende legemidler, har det ofte vært spørsmål om byttet, i seg selv, gir økt risiko for immunrespons. Men etter at biotilsvarende legemidler har vært brukt i Europa siden 2006, har legemiddelmyndighetene ikke registrert et eneste tilfelle av immunrespons som skyldes bytte mellom original og biotilsvarende, verken i studier eller ved bivirkningsovervåking, skriver de i notatet som er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet for videre oppfølging.

–Vi er enig med Legemiddelverket i denne saken, og støtter deres forslag. Før apotek kan bytte et biologisk legemiddel med et biotilsvarende vil det bli gjort grundige faglige vurderinger av forsvarlighet, slik at man er sikre på at bytte er trygt. Det Legemiddelverket gjør i denne omgang er å foreslå å fjerne forbudet mot bytte, og det støtter vi, sier Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 1999-2017
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse