Gå til innholdet
Helsepolitikk

– Stolt av Legemiddelmeldingen og den brede tilslutningen den fikk

Sveinung Stensland mener Legemiddelmeldingen er det beste som har skjedd på legemiddelområdet de siste fire årene. Han ser etableringstakten i apotek som det største hinderet for å gjennomføre mye av det Stortinget har vedtatt.


Vendil Åse
23. juni 2017

– På Legemiddelområdet er jeg mest stolt av den nye legemiddelmeldingen og den brede tilslutningen den fikk. Den peker tydelig på både apotekenes rolle, de apotekansattes rolle og farmasøytens rolle. Det er nok det viktigste grepet og det som vil stå igjen lengst etter denne regjeringen på legemiddelområdet, sier Sveinung Stensland (H) i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Stensland mener at det største hinderet for å gjennomføre mye av det Stortinget ønsker seg er etableringstakten i apotek.

– Den massive etableringen er et hinder for å få til mye av det vi vil fordi apotekene blir så små. Da blir det vanskeligere å argumentere for at apotek er en faglig bastion. Så der må bransjen tenke seg om. Aktørene bør slutte å krige så mye om etableringer og heller begynne å bygge opp mer av kjernevirksomheten rundt det som vi politisk har pekt på som fremtiden, sier han.

Apotektjenester på høyt nivå
Helsedirektoratet har nå gitt sine anbefalinger til helseministeren om både Medisinstart og Inhalasjonsveiledning. Hvordan ser du for deg fremtiden for den type tjenester?

– Det nivået som apotekbransjen leverer på er så bra, så der er jeg optimist. Så vil det være motstand hele veien. Apotekbransjen må slutte å være så redde for leger og alle andre. Dere må ha litt selvtillit og si at «Dette fikser vi» og «Dette kan vi». Det at andre er uenige, det viser at de tar dere på alvor. Så hvis vi klarer å komme ut av de diskusjonene og klarer å få til Medisinstart uten henvisning, så vil nok det komme for å bli. For det er faktisk helt meningsløst med alle de pengene vi bruker på legemidler, samtidig som vi ser så mye feilbruk.

Hvis du helt til slutt skulle peke på den ene tingen som du er spesielt fornøyd med å ha oppnådd på helseområdet i den perioden vi har bak oss. Hva vil du trekke frem da?

– Bare en ting? Den store sammenhengen mellom det vi sa vi skulle gjøre og det vi har gjort spesielt i primærhelsetjenesten. Vi ser nå at det er betraktelig flere ansatte helsesøstre, psykologer i kommunene, jordmødre i kommunene. Det er det som jeg er mest glad for, sier Stensland.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 1999-2017
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse