Gå til innholdet
Helsepolitikk

Forskriftsendringer: Konsekvensene for apotekene er mangelfullt utredet

Apotekforeningen mener forslagene til endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften er en naturlig følge av Prioriteringsmeldingen. Det er imidlertid flere svakheter ved forslagene som må rettes opp før endringene trer i kraft.


Jostein Soldal
7. juli 2017

Den viktigste innvendingen til høringsforslagene er at de i svært liten grad omtaler konsekvenser for private aktører som apotek, legemiddelgrossister og generikaleverandører.

Den viktigste innvendingen til høringsforslagene er at de i svært liten grad omtaler konsekvenser for private aktører som apotek, legemiddelgrossister og generikaleverandører.

Espen Solli

Vis Skjul bildetekst

Den viktigste innvendingen til høringsforslagene er at de i svært liten grad omtaler konsekvenser for private aktører som apotek, legemiddelgrossister og generikaleverandører. Konsekvensene kan være betydelige. Å overføre en stadig større del av ansvaret for finansiering av legemidler til helseforetakene vil ha store konsekvenser for disse aktørene, i tillegg til pasientene. Dette er for dårlig belyst i høringsnotatet.

En viktig premiss for å kunne gjennomføre de foreslåtte endringene i apotekene, er at apotekenes datasystem er tilpasset nye regler. Apotekforeningen peker på at det kan være vanskelig å få gjennomført disse systemendringene innen den fristen Helse- og omsorgsdepartementet foreslår.

Apotekforeningen minner også om at det finnes apotekfremstilte legemidler med forhåndsgodkjent refusjon. Håndteringen av disse produktene er ikke belyst og tatt hensyn til i høringsnotatet og forskriftsutkastet. Dette må rettes opp i den endelige ordlyden i forskriften.

Ved innføring av etterskuddshemmelige rabatter på innkjøp av legemidler finansiert av sykehusene, peker Apotekforeningen på at pasientene risikerer å betale en prosentvis høyere egenandel enn de gjør i dag, hvis departementets forslag gjennomføres.

Les hele høringssvaret til Apotekforeningen.

 


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 1999-2017
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse