Gå til innholdet
Helsepolitikk

Nordmenn ønsker flere helsetjenester i apotek

1 av 3 nordmenn sier de gjerne tar opp spørsmål om helse når de er på apoteket. De mener det er lettere å snakke med helsepersonell der enn andre steder i helsetjenesten. I tillegg er nesten 2 av 3 enige i at apotekene bør tilby flere helsetjenester enn de allerede gjør i dag.


Eva Cecilie Mo Skreiberg
11. april 2018

– En mulig årsak til at flere nordmenn ønsker et bredere tjenestetilbud i apotekene kan være at det er lettere å komme til og få snakket med helsepersonell der enn f.eks. hos fastlegen, sier administrerende direktør i Apotekforeningen, Per T. Lund

– En mulig årsak til at flere nordmenn ønsker et bredere tjenestetilbud i apotekene kan være at det er lettere å komme til og få snakket med helsepersonell der enn f.eks. hos fastlegen, sier administrerende direktør i Apotekforeningen, Per T. Lund

Vis Skjul bildetekst

I følge tallene fra Helsepolitisk barometer som Kantar TNS legger frem i dag, er det mange nordmenn som ønsker seg flere helsetjenester i apotekene. 

– En mulig årsak til at flere nordmenn ønsker et bredere tjenestetilbud i apotekene kan være at det er lettere å komme til og få snakket med helsepersonell der enn f.eks. hos fastlegen, sier administrerende direktør i Apotekforeningen, Per T. Lund. 

I 2017 hadde apotekene rundt 52 millioner kundebesøk. Dersom disse besøkene kan kombineres med helsetjenester som for eksempel vaksinasjon kan presset på legekontorene reduseres. 

– Regjeringen har startet arbeidet med å utrede opprettelsen av et vaksinasjonsprogram for voksne. Hvis man konkluderer med at programmet skal startes, kan apotek være et godt supplement og et lavterskeltilbud for å få gjennomført vaksineringen. Dessuten viser erfaringer fra andre land at apotek egner seg godt for influensavaksinering, sier Lund. 

– Resultatene peker i retning av at apotekene kan gi et viktig bidrag med å avlaste fastlegen når det gjelder enkle spørsmål om helsen, sier avdelingsleder i Kantar TNS, Eva Fosby Livgard i en kommentar til undersøkelsen.   

Større press fra de yngre
Antallet som mener apotekene bør tilby flere helsetjenester øker til 70 prosent for de under 30 år. Det mener Per T. Lund i Apotekforeningen ikke er oppsiktsvekkende:

– De unge voksne ønsker gjerne en mer fleksibel og tilgjengelig tjeneste. Kundene til apotekene kan forvente lange åpningstider og god fagkunnskap. Med over 900 apotek i hele Norge kan vi hjelpe flere som trenger enkel helsehjelp, sier Lund. 

I følge tall fra Helsepolitisk barometer i fjor var samtale om medisinbruk, måle kolesterol og teste for sykdommer de tjenestene flest mente apotekene bør tilby. Rett før jul vedtok Stortinget at Medisinstart skal innføres i apotek. Fra 2. mai kan derfor sertifiserte farmasøyter tilby gratis veiledningssamtaler i apotek til alle pasienter som starter opp med hjertemedisiner. 

Bruker Dr. Google
Undersøkelsen viser også at 1 av 2 nordmenn benytter internett fremfor lege og apotek hvis de trenger enkle råd om helsen. Google, helsenettsider og nettforum er de vanligste kildene. 

– Vi mener det er bra at folk er opptatt av egen helse og oppsøker andre for å få råd. Samtidig er det viktig å huske på at farmasøytene har den beste kunnskapen om legemidler og at legene er de beste til å stille diagnosen, avslutter Lund. 


  • 2072 personer over 18 år har besvart undersøkelsen.
  • Det er tredje gang undersøkelsen gjennomføres
  • Formålet med undersøkelsen er å kartlegge befolkningens holdninger i helsepolitiske spørsmål.

 


TILBAKE

Apotekforeningen © 1999-2018
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring