Gå til innholdet
Helsepolitikk

Høie: - Medisinstart er et viktig lavterskeltilbud

Helseministeren ble bedt om å klargjøre informasjonsbehov vedrørende den nye tjenesten Medisinstart.


Eva Cecilie Mo Skreiberg
14. mai 2018

Medisinstart anses å være et viktig lavterskeltiltak for bedre bruk av legemidler, og et viktig tiltak for å sikre at pasienter følger opp behandlingen legen anbefaler, skriver Bent Høie i svaret til Olaug Bollestad.

Medisinstart anses å være et viktig lavterskeltiltak for bedre bruk av legemidler, og et viktig tiltak for å sikre at pasienter følger opp behandlingen legen anbefaler, skriver Bent Høie i svaret til Olaug Bollestad.

Hans Kristian Thorbjørnsen

Vis Skjul bildetekst

Olaug Bollestad (KrF) i Stortingets Helse- og omsorgskomité stilte spørsmål til Helseministeren om blant annet informasjonsansvaret mellom lege og apotek i den nye tjenesten Medisinstart. Høie svarer at journal sendes fastlegen i de tilfellene der opplysninger er relevante for legens oppfølging av behandlingen, og der fastlegen har henvist til tjenesten. 

Høie skriver videre at han anser Medisinstart som helsehjelp og derfor journalpliktig. Han har derfor presisert overfor bransjen at tjenesten skal dokumenteres i henhold til forskrift om pasientjournal, selv om apotek per i dag er unntatt fra journalføringsplikten.

«Medisinstart anses å være et viktig lavterskeltiltak for bedre bruk av legemidler, og et viktig tiltak for å sikre at pasienter følger opp behandlingen legen anbefaler», skriver Bent Høie i svaret til Bollestad.

Når det gjelder Bollestads bekymring om feilinformasjon, uklar informasjon til pasienten eller manglede informasjon fra apoteket skriver Høie at «for behandlende lege vil det være viktig at observasjoner fra tjenesten som er relevante for behandlingen kommer legen til kjenne» og han har derfor «presisert overfor aktørene at epikrisen sendes fastlegen der legen har henvist, og ellers i de tilfellene epikrisen inneholder opplysninger som er relevante for legens oppfølging av behandlingen.

«Jeg har bedt Helsedirektoratet konkretisere nærmere i hvilke tilfeller opplysninger anses som relevante for den videre oppfølgingen av behandlingen, og som kan benyttes som en veiledning for apotekene for når epikrise sendes, frem til elektronisk samhandling er på plass», skriver helseministeren.

Medisinstart ble lansert i alle apotek 2. mai og flere apotek har gjennomført oppstartssamtaler.


TILBAKE

Relaterte artikler



Apotekforeningen © 1999-2018
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring