Gå til innholdet
Helsepolitikk

Revidert nasjonalbudsjett 2018

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem i går. Her er tre større saker som berører apotek.


Jon Andersen og Eva Cecilie Mo Skreiberg
16. mai 2018

Revidert nasjonalbudsjett for 2018 ble lagt frem 15. mai

Revidert nasjonalbudsjett for 2018 ble lagt frem 15. mai

Regjeringen.no

Vis Skjul bildetekst

1. Overføring av nye legemidler til foretaksfinansiering i 2019.
Det legges opp til å overføre finansieringsansvaret for legemidler til behandling av sjeldne sykdommer og legemidler som brukes av små pasientgrupper. I tillegg vil det være fortsatt opprydding i terapiområder som blant annet multippel sklerose.

2. Tilbakeføring til blåreseptordningen av visse legemidler mot alvorlig astma
Disse legemidlene ble foretaksfinansiert fra 1.januar 2018, men flyttes tilbake til blåreseptordningen fordi ett av legemidlene i gruppen i hovedsak benyttes utenfor spesialisthelsetjenesten og derfor ikke tilfredsstiller vilkårene for foretaksfinansiering av gruppen.

3. Innføring av generisk bytte for inhalasjonslegemidler
Det foreslås å redusere bevilgningen med 24 mill. kroner knyttet til at inhalasjonspulver tas opp på byttelisten for generiske legemidler.

Les mer om endringene her: https://www.statsbudsjettet.no/upload/Revidert_2018/dokumenter/pdf/prop85.pdf


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 1999-2018
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring