Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

Forskrift om farmasøytutdanningene skal sikre likeverdig tilbud i hele landet

Kunnskapsdepartementet har fastsatt Forskrift om nasjonal retningslinje for farmasøytutdanningene; bachelor- og masterutdanning i farmasi. Forskriften gjelder fra 1. februar.


Ellen Finstad
16. januar 2020

Ny forskrift om farmasøytutdanningene skal sikre et nasjonalt likeverdig og faglig minimumsnivå.

Ny forskrift om farmasøytutdanningene skal sikre et nasjonalt likeverdig og faglig minimumsnivå.

Vis Skjul bildetekst

Forskriften skal sikre et nasjonalt likeverdig og faglig minimumsnivå, slik at kandidatene som uteksamineres har en felles sluttkompetanse, uavhengig av hvor i landet utdanningen tas.  Farmasiutdanningene skal fremstå som helhetlige der faglig innhold, pedagogiske virkemidler og praksisstudier skal kobles sammen slik at læringsutbyttene oppnås.

Læringsutbyttene for farmasøytutdanningene er formulert under følgende kompetanseområder:

  • Legemidler og helse
  • Pasientsikkerhet og kvalitetssikring
  • Kommunikasjon, samarbeid og tverrprofesjonell samhandling
  • Legemidler og samfunn
  • Forskning, utvikling og innovasjon

Læringsmålene vil også være styrende for praksisstudiene. Praksisstudiene i bachelorutdanningen skal ha en varighet på totalt fire måneder, de skal være to måneder i den toårige masterutdanningen og seks måneder i den integrerte masterutdanningen. Disse reglene er like for alle farmasiutdanninger i hele EU/EØS.

For utdanningsinstitusjonene betyr den nye forskriften at læreplanene må tilpasses i forhold til denne, dette vil også gjelde for apotekpraksis.

Arbeidet med forskrifter for alle helsefagutdanningene er gjort av Rethos-prosjektet (RETningslinjer for Helse- Og Sosialfagsutdanningene), i regi av Kunnskapsdepartementet. For farmasøytutdanningene har prosjektet pågått i 2018 og -19. Prosjektgruppen har bestått av representanter fra utdanningene, yrkeslivet og studentene. 

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relatert InnholdPressemelding fra Kunnskapsdep.

Les meldingingen

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2022
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring