Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

Vil gi farmasøytene mulighet til å bidra med koronavaksinering også neste år

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt på høring forslag om at farmasøytene får rett til å rekvirere vaksiner mot covid-19 også i 2022.


Jostein Soldal
18. november 2021

Bilde av Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helseminister Ingvild Kjerkol vil videreføre farmasøytenes rett til å rekvirere vaksine mot covid-19

Bernt Sønvisen

Vis Skjul bildetekst

Fordi det ligger an til at hele den voksne befolkningen skal tilbys en 3. vaksinedose i løpet av neste år, er myndighetene opptatt av å ha tilstrekkelig kapasitet i helsetjenesten. Det er viktig at legenes kapasitet til pasientbehandling opprettholdes, og at helsesykepleiernes arbeid med barn og unge ikke blir redusert.

Derfor ønsker Helse- og omsorgsdepartementet å videreføre at flere helsepersonellgrupper kan rekvirere vaksiner mot covid-19 i 2022. Både farmasøyter og sykepleiere fikk slik midlertidig rekvireringsrett for 2021.

FHI fremholder at farmasøyters og sykepleieres rekvireringsrett har vært viktig for at man har greid å vaksinere så mange på kort tid, samtidig som andre oppgaver som smittesporing, barnevaksinasjon, vanlige konsultasjoner hos fastleger er blitt løst. En fortsatt rekvireringsrett for farmasøyter og sykepleiere vil kunne bidra til en slik økt beredskap. FHI uttrykker også at det å sørge for at det er mange vaksinasjonssteder i kommunen og også mulig å få vaksine etter vanlig arbeidstid, vil kunne øke vaksinasjonsdekningen, skriver departementet i høringsnotatet.

Klokt å sikre ekstra kapasitet

– Det er klokt av departementet å sikre seg den ekstra kapasiteten apotekfarmasøytene utgjør også neste år. Det er foreløpig vanskelig å si hvilken praktisk betydning dette får for vaksineringen, men vaksinering av 3-4 millioner personer en tredje gang i løpet av første halvår, vil gi betydelige kapasitetsutfordringer for kommunehelsetjenesten. Da er apotekene klare til å bistå med både rekvirering og vaksinering, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Helsedirektoratet gir uttrykk for at det nå ikke kan utelukkes at det kan komme fremtidige runder med massevaksinasjon, og i slike situasjoner har den midlertidige rekvireringsretten vist seg å være til stor nytte, skriver HOD videre.

Departementet understreker også at verken FHI eller Helsedirektoratet har erfaringer som tilsier at rekvireringsretten for farmasøyter og sykepleiere innebærer noen faglige utfordringer.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2022
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring