Gå til innholdet
Aktuelt om apotek

Nå er Medisinstart klar til lansering – siste detaljer på plass

Helse- og omsorgsdepartementet har avklart de siste spørsmålene om hvordan Medisinstart-tjenesten skal gjennomføres i apotek. Den viktigste avklaringen er at utskrift av journalen ikke skal sendes lege etter hver oppfølgingssamtale.


23. april 2018

– Vi er veldig fornøyde med de siste avklaringene fra Helse- og omsorgsdepartementet og hvordan tjenesten nå er strukturert, sier fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen.

– Vi er veldig fornøyde med de siste avklaringene fra Helse- og omsorgsdepartementet og hvordan tjenesten nå er strukturert, sier fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen.

Espen Solli

Vis Skjul bildetekst

– Vi er veldig fornøyde med de siste avklaringene fra Helse- og omsorgsdepartementet og hvordan tjenesten nå er strukturert. Nå er alt det formelle på plass og apotekene er i rute til å tilby tjenesten Medisinstart i mai, sier fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen.

Departementet har vedtatt at det etableres en ny veiledningstjeneste i apotek, Medisinstart, med oppstart i apotek 2. mai 2018. Departementet støtter i hovedsak Helsedirektoratets vurderinger og anbefalinger i rapporten fra 27. februar 2018. Helsedirektoratet får i oppdrag å følge opp implementeringen av tjenesten.

– Apotekforeningen har gitt innspill til departementet og mange av disse innspillene er nå tatt hensyn til. Spesielt tror jeg at det er fornuftig ikke å sende journalnotat til behandlende lege hver gang apoteket har gjennomført en oppfølgingssamtale, sier Faksvåg, og legger til:

– Departementet ønsker å få på plass elektronisk samhandling mellom blant annet apotek og lege. De vil at det skal jobbes for å få på plass elektroniske løsninger i bruk av eksempelvis dialogmeldinger, sier Faksvåg.

Andre presiseringer fra departementet er at pasienten skal få kopi av det som noteres i journalen. I tillegg er det ikke et absolutt krav om at den første oppfølgingssamtale må gjennomføres i apoteket, men kan tas på telefon, selv om departementet mener det er mest hensiktsmessig med en samtale ansikt til ansikt.

Helsedirektoratet skal følge utviklingen av tjenesten og rapportere på kostnadsutviklingen. Tjenesten skal systematisk evalueres og departementet mener dette kan følges opp i Helsedirektoratets tildelingsbrev for 2019.

 


TILBAKE

Relatert InnholdVelkommen til frokostmøte

2. mai arrangerer Apotekforeningen frokostseminar om riktig legemiddelbruk og Medisinstart. Seminaret er gratis.

Les mer

Relaterte artiklerApotekforeningen © 1999-2018
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring