Gå til innholdet
Aktuelt om apotek

Flere trenger reseptlegemidler

7 av 10 apotekkunder forteller at formålet med apotekbesøket er å hente ut legemidler på resept. – Apotekene står sterkere som faghandel enn noen gang, er Per T. Lunds tolkning av tallet.


Eva Cecilie Mo Skreiberg
9. mai 2018

Det er mer enn ½ million nordmenn som bruker statiner mot forhøyet kolesterol, og nesten 400 000 som bruker acetylsalisylsyre, viser tall fra Reseptregisteret

Det er mer enn ½ million nordmenn som bruker statiner mot forhøyet kolesterol, og nesten 400 000 som bruker acetylsalisylsyre, viser tall fra Reseptregisteret.

Vis Skjul bildetekst

De siste åtte årene har andelen som primært besøker apotek for å hente ut reseptpliktige legemidler ligget på rundt 50-60 prosent. I år steg denne til 71 prosent. Det viser tall fra Kantar TNS’ Apotekbarometeret.

–Befolkningen blir eldre og flere lever med kroniske sykdommer, som behandles med legemidler.  Det har ført til at legemiddelbruken per innbygger har økt sakte, men sikkert de siste årene. Det er nok hovedgrunnen til at vi ser en økning i antall kunder som henter ut reseptlegemidler. Samtidig forteller undersøkelsen meg at vi trenger faghandelen apotek mer enn noen gang, fordi stadig flere trenger hjelp med legemidlene sine, sier administrerende direktør i Apotekforeningen Per T. Lund.

I følge Apotekenes bransjestatistikk er de tre vanligste reseptpliktige legemidlene atorvastatin (Lipitor), acetylsalisylsyre (Albyl-E) og simvastatin (Zocor) som benyttes mot hjerte- og karsykdommer.

Det er mer enn ½ million nordmenn som bruker statiner mot forhøyet kolesterol, og nesten 400 000 som bruker acetylsalisylsyre, viser tall fra Reseptregisteret.

– Hjerte- og karlidelser er fortsatt en av de største folkesykdommene i Norge, og den aller største pasientgruppen i apotekene. Antallet pasienter som behandles for forhøyet kolesterol har økt med 33 prosent de siste ti årene, forteller Lund

I 2017 var nordmenn 52 millioner ganger på apotek for å hente reseptlegemidlene sine.

Paracet på resept
En annen delforklaring på at flere henter ut reseptbelagt medisin, kan være at flere får resept på medisiner som også finnes i reseptfrie pakninger.

– Flere og flere får paracetamol på resept. Salget av reseptfritt har vært ganske stabilt de siste årene, mens salget av reseptbelagt paracetamol har økt kraftig. Det er over en halv million personer som får resept på paracetamol nå, mer enn en dobling på ti år, sier Lund

Han tror likevel at det kun gjelder en brøkdel og at hovedårsaken til økningen i antall reseptpliktige legemidler kommer av en aldrende befolkning med kroniske sykdommer. 

Fortsatt høy tillit
Apotekbarometeret viser også at kundene har svært høy tillit til apotekene generelt i Norge og at de er svært fornøyd med det apoteket de pleier å bruke.

I følge en tillitskår som Kantar TNS har utviklet, og som forteller hvor sterk posisjon apotekbransjen har blant forbrukerne totalt sett, skårer apotekene 80 på en skala fra 1 til 100.


Fakta:

  • Undersøkelsen er gjennomført av Kantar TNS
  • 1021 intervjuer ble gjennomført i perioden 7. – 18. mars 2018
  • Resultatene er vektet på kjønn og aldre for å gjenspeile befolkningen over 18 år.

TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 1999-2018
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring