Gå til innholdet
Aktuelt om apotek

I gang med journalføring i apotek

Medisinstart er definert som helsehjelp og er derfor journalpliktig. For første gang tilbyr apotek en tjeneste der farmasøytene må føre journal.


Vendil Åse
28. mai 2018

– Vi er vant til å dokumentere vi som jobber i apotek. Det går veldig greit å tilby en tjeneste som er journalpliktig, sier apoteker Ruben Kufaas Fossli ved Vitusapotek Strømmen Storsenter. Her avbildet i forbindelse med inhalasjonsveiledning.

– Vi er vant til å dokumentere vi som jobber i apotek. Det går veldig greit å tilby en tjeneste som er journalpliktig, sier apoteker Ruben Kufaas Fossli ved Vitusapotek Strømmen Storsenter. Her avbildet i forbindelse med inhalasjonsveiledning.

Privat

Vis Skjul bildetekst

– Vi er vant til å dokumentere vi som jobber i apotek. Det går veldig greit å tilby en tjeneste som er journalpliktig, sier apoteker Ruben Kufaas Fossli ved Vitusapotek Strømmen Storsenter.

Apoteket var også med på Medisinstartstudien, så de har vært borti journalføring før. Fire av farmasøytene på apoteket på Storsenteret er sertifiserte tjenestefarmasøyter.

– I forbindelse med opplæringen på apoteket snakket vi generelt om hva vi skriver og hvordan vi skal skrive. Det er viktig å tenke på å skrive det sånn som det er – kort og presist. Vi trenger ikke fylle ut 900 tegn bare fordi vi kan det. Vi har snakket en del om at vi må tenke på at alle skal kunne lese det vi skriver, både pasient og lege.

Les også: – Vi har fått mer gjennomslag med journalføring

Kufaas Fossli er opptatt av å oppsummere samtalen med pasienten mot slutten av samtalen. Da får pasienten repetert informasjonen og avklart eventuelle misforståelser.

– Jeg oppsummerer alltid til slutt. Jeg sier sånn «Det jeg skriver nå er at vi har snakket om dosett, fordi du glemte å ta en dose forrige onsdag. Er du enige i det?».

Kopi av pasientjournalen
Pasienten skal alltid få med kopi av epikrisen. I tillegg skal journalen alltid sendes fastlegen der legen har henvist, og ellers i de tilfellene epikrisen inneholder opplysninger som er relevante for legens oppfølging av behandlingen. Kufaas Fossli fyller ut journalnotatet underveis i samtalen på datamaskinen på informasjonsrommet, der samtalene foregår.

– Det er en balansegang, for jeg prøver å ha øyne på pasienten minst 60 prosent av tiden. Siden pasienten skal ha med seg utskrift av journalen, er det best å gjøre det på denne måten. Jeg synes det fungerer bra.

Kufaas Fossli forteller at pasientene som kommer for å få Medisinstart er veldig forskjellige.

– Jeg hadde en pasient i forrige uke som tydelig hadde behov for en samtale. Han var veldig nysgjerrig på hvordan legemidlene virket og hvorfor han fikk de legemidlene han fikk. Han trengte en dypere forståelse for behandlingen. Han brukte kalsiumantagonist mot høyt blodtrykk, og jeg fortalte han at det virker ved å utvide blodårene og stabilisere hjerterytmen. Han ville ha det detaljert forklart, så det var en morsom samtale, sier Kufaas Fossli.Pasientjournalforskriften på høring
- mener reseptekspedisjon innebærer helsehjelp

Helsedepartementet har nå et forslag til ny forskrift om pasientjournal ute på høring med høringsfrist 6. august, der det foreslås at forskriften også skal være gjeldende for personell i apotek. Det betyr blant annet at informasjon fra reseptekspedisjonen blir definert som helsehjelp og journalpliktig. Forslaget tar utgangspunkt i at pasientens journal er elektronisk.

– Helsepersonell skal ha rask og effektiv tilgang til nødvendige og oppdaterte pasientopplysninger, samtidig som personvernet ivaretas. Dette gjelder gjennom hele behandlingsforløpet uavhengig av hvor i landet pasienten blir syk eller får behandling. For å sikre best mulig helsehjelp til hver enkelt er det avgjørende at relevante og nødvendige helseopplysninger er korrekt nedtegnet i pasientens journal. Alle som yter helsehjelp har plikt til å føre journal, skriver departementet i høringsforslaget sitt.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 1999-2018
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring