Gå til innholdet

Apotekforeningen

Aktuelt om apotek

Apotek jobber daglig med å bekjempe antibiotikaresistens

Apotekansatte passer på at pasientene har forstått antibiotikabehandlingen og hjelper dem å forebygge bivirkninger. Når kundene leverer ubrukte medisiner og antiobiotikarester til apoteket, destrueres alt forsvarlig.


Vendil Åse
12. november 2021

– Apotekene er en del av helsetjenesten og samarbeider med øvrig helsepersonell for å bidra til økt pasientsikkerhet og riktig bruk av legemidler, sier Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Vis Skjul bildetekst

– Apotekene er en del av helsetjenesten og samarbeider med øvrig helsepersonell for å bidra til økt pasientsikkerhet og riktig bruk av legemidler. Dette gjelder også antibiotika. I samspillet mellom lege, apotek og pasient bidrar vi alle til riktig antibiotikabruk, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Praktiske råd hjelper etterlevelse

Ved ekspedisjon av antibiotika resepter er en av apotekets viktigste oppgave å bidra til at rekvirert antibiotika tas på riktig måte.

– Vi veileder pasienten i riktig bruk. Vi sikrer at pasientene vet når medisinene skal tas og hvor lenge. Vi forteller om hvordan eventuelle bivirkninger kan forebygges eller lindres, og vi motiverer pasientene til å bruke legemidlene slik legen har tiltenkt, sier Andresen.

Apotekene har også mange praktiske råd å gi antibiotikabrukere.

– Mye av det vi snakker med pasientene om handler om å gi praktiske råd til hvordan antibiotikaen skal tas. Spesielt gjelder dette praktiske råd ved administrering til barn, men også for eksempel å tilby tablett-trekk til både voksne og barn som har vansker med å svelge tabletter, sier Andresen.

Er med på å redusere unødvendig bruk

En annen like viktig oppgave er å understøtte nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.

– Det gjør vi blant annet ved å redusere unødvendig bruk av antibiotika gjennom å veilede befolkningen i egenomsorg, sier hun.

De vanligste infeksjonene i allmennpraksis, som de aller fleste ørebetennelser og luftveis- og urinveisinfeksjoner, går over av seg selv. Ofte blir ikke pasienten raskere frisk av antibiotika.

– Avhengig av symptomene kunden beskriver, gir apotek derfor råd om egenomsorg basert på det generelle rådet om å se an i 2-3 dager om formen bedrer seg av seg selv før man kontakter lege. Dette gjelder i tilfeller der allmenntilstanden er god, og kunden er feberfri.

Lever medisinrester til apoteket

Apotek tar imot medisinrester. Det er dessverre ofte slik at pakningsstørrelsen ikke er sammenfallende med den mengden kunden trenger for å fullføre en kur. Pasientene sitter derfor ofte igjen med ubrukt antibiotika etter endt kur.

– Å returnere spesielt antibiotika tilbake til apoteket er viktig både for å sikre uhensiktsmessig bruk og for å beskytte naturen dersom det kastes i vanlig søppel eller skylles ned i toalettet. For antibiotika er det i tillegg fare for resistensutvikling hos bakterier i naturen om ikke legemiddelrestene destrueres forsvarlig.

I uke 46 har apotekene et samarbeid med Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) om retur av ubrukt antibiotika i forbindelse med Antibiotikadagen torsdag 18. november.  ASP ønsker å bevisstgjøre hvor viktig det er å levere ubrukt antibiotika tilbake til apoteket, og kampanjen gjennomføres i alle apotek i samarbeid med Apotekforeningen.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2022
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring