Gå til innholdet
Portrett

Apotekenes mellommann

Hans Olav Monsen-Neteland er regionsjef i den største apotekkjeden i Norge. Han er apotekenes egen motivator og forteller at regionale samarbeid kommer godt med, spesielt når hele bransjen skal innføre nye apotektjenester som Medisinstart.


Vendil Åse
7. juni 2018

Som regionsjefen er Hans Olav Monsen-Neteland ansvarlig for 24 apotek i Bergensområdet og han forteller at han stort sett jobber med å gjøre hverdagen lettere for andre.

Som regionsjefen er Hans Olav Monsen-Neteland ansvarlig for 24 apotek i Bergensområdet og han forteller at han stort sett jobber med å gjøre hverdagen lettere for andre.

Privat

Vis Skjul bildetekst

En apoteker har det faglige ansvaret for apoteket sitt, men de har også det administrative og økonomiske ansvaret. Noen ganger er det kanskje litt ensomt å styre et apotek og mange ønsker tips og råd, eller noen å dele erfaringer med. De fleste store apotekkjedene har organisert apotekene sin i regioner.

– Er du selv motivert og med i en motivert gjeng, yter du bedre service. Du blir bedre på alt, og alle blir bedre på alt. Jeg forsøker å motivere, sier Hans Olav Monsen-Neteland, farmasøyt og regionsjef for Stor-Bergen.

Team av apotekere
Monsen-Neteland var ferdig utdannet farmasøyt i 2001. I 10 år jobbet han som apoteker på Apotek 1 Lagunen. I 2011 ble han regionsjef for 24 apotek. En regionsjef skal være bindeleddet mellom apotekene og servicekontoret. Hans hovedoppgave er å motivere, støtte og legge til rette for faglig utveksling.

– Jeg er veldig privilegert som jobber i Apotek 1. Det er en strømlinjeformet organisasjon, med god støtte fra et servicekontor og en god kvalitets- og utdanningsavdeling, som gjør en kjempe jobb slik at apotekene våre kan gjøre en god jobb, sier han.

Han bygger et team av sine apotekere blant annet ved å arrangere regionale samlinger. Dette knytter apotekerne sammen og bidrar til at de har mange å søke hjelp og støtte hos når ting er utfordrende.

– På regionsamlingene tar vi opp alle mulige slags temaer. Vi har nettopp hatt et møte nå med HR som tema og informasjon om bedriftshelsetjenesten. Om 14 dager skal vi ha et rent motivasjonsmøte der vi går igjennom hvilke mål vi skal sette oss og hvordan vi sammen skal få med alle på å nå målene, sier Monsen-Neteland.

Som regionsjef besøker han sine 24 apotek minimum en gang i kvartalet.

– Men mange ganger er det oftere. Noen ønsker mer oppfølging eller det dukker opp situasjoner som krever ekstra oppfølging, sier Monsen-Neteland.

«Er du selv motivert og med i en motivert gjeng, yter du bedre service. Du blir bedre på alt, og alle blir bedre på alt. Jeg forsøker å motivere!»

Godt å ha et regionapparat i ryggen
Kristin Nordang er apoteker på Apotek 1 Svanen. Hun synes det er en god støtte med et regionapparat i ryggen. Alle apotekerne i Bergensområdet møtes med jevne mellomrom.

– Det er veldig hyggelig å ha kolleger som er i samme posisjon som meg. Vi trekker på hverandre, hjelper hverandre og drar nytte av det fellesskapet vi har, sier hun, og forteller at når det er et eller annet er det lett å få tak i hjelp.

– Hans Olav er en hyggelig fyr det er lett å komme i kontakt med og som er tilgjengelig. Han prøver alltid å finne løsninger på mine utfordringer. Han er flink til å oppmuntre, og finner frem til «Best Practice» og sprer det videre til alle sammen, sier Nordang.

Hun har vært kollega med Monsen-Neteland i mange år, også da han var apoteker på Apotek 1 Lagunen.

– Vi hadde mye med hverandre å gjøre før, også. Det var alltid kjekt å ringe ham og sparre litt da han jobbet som apoteker. Det kan vi heldigvis gjøre ennå, sier hun.

Felles opplæring til Medisinstart
Med innføringen av Medisinstart utarbeidet apotekene i Bergensregionen en felles plan for å implementere opplæringen.

– Vi ble tidlig enige om at alle farmasøytene i vår region skulle bli tjenestefarmasøyter. Vi begynte med de obligatoriske kursene i november. Det var en suksess! Da fikk alle en god anledning til å ta kursene i fred og ro.

I april hadde de en egen samling i Bergen der de sammen øvde på rollespillene til Medisinstart.

– Vi bestemme oss for å kjøre felles øvingskvelder slik at de apotekene som ikke klarte å gjennomføre øvingene alene kunne samles, sier Monsen-Neteland.

Han forteller at alle apotekene i Bergen var klare til å tilby Medisinstart til pasientene fra 2. mai. Apotekene i regionen hans har allerede kommet godt i gang med tjenesten og gjennomført flere samtaler. 

– Jeg synes det er veldig stas at staten har gitt oss denne tilliten og at Medisinstart er en offentlig finansiert tjeneste. Dette er noe vi har jobbet for i mange år. Med en offentlig finansiert tjeneste har vi mulighet til å bruke lenger tid på pasienten, noe vi ikke har hatt i like stor grad tidligere. Tilbakemeldingene fra pasientene som har hatt Medisinstartsamtaler i Bergen er udelt positive, sier han.

«Tilbakemeldingene fra pasienter som har hatt Medisinstart-samtaler i Bergen er udelt positive.»


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 1999-2018
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring