Gå til innholdet
Statistikk

Står støtt som frittstående apotek

I 2001 ble Apotekloven endret slik at også andre enn farmasøyter kunne eie apotek. Den gang valgte de fleste apotekerne å selge apoteket sitt til de store apotekkjedene, men en god del farmasøyter har senere valgt å satse på frittstående apotek.


Eva Cecilie Mo Skreiberg
mandag 5. mars 2018

Histogrammet viser utvikling i eierstruktur 2001 - 2018

Men hva har skjedd siden? Finnes det fortsatt apotek som ikke er eid av de store apotekkjedene? Svaret er ja. Endringene i eierstrukturen var betydelig det første året etter innføringen av ny lov. Fra 2001 til 2002 ble andelen frittstående apotek mer enn halvert fra 93 prosent til 43 prosent. 

I 2008 tilpasset markedet seg, og de siste 10 årene har derfor andelen frittstående apotek holdt seg stabilt på rundt 15 prosent. Samtidig har antallet apotek mer enn doblet seg siden 2001, og det er i dag flere apotek som er frittstående enn det var i 2008.

Les mer om hvorfor Lise Ekroll Aarvold og Hanne Andresen ønsket å starte frittstående apotek her: - gir meg større frihet

Apotekdød i distriktene?
I kjølvannet av endret eierstruktur fryktet norske myndigheter apotekdød i grisgrendte strøk.  Responsen på dette kom fra kjedene selv, som stilte garanti for apotek i alle kommuner som allerede hadde et apotek.

Det ble ingen apotekdød og avtalen opphørte for noen år siden, uten at dette har hatt konsekvenser for apotektilgangen i distriktene. Noe av forklaringen finner vi i at det er åpnet mange frittstående apotek i fylker med spredt befolkning, som Finnmark, Sogn og Fjordane og Nordland

De frittstående apotekene er godt spredt over hele landet, men i tillegg til de tre distrikts-fylkene, skiller de tettbebygde fylkene Oslo, Akershus og Hordaland seg ut med en høy andel frittstående apotek sett i forhold til antall primærapotek.

På Svalbard er det kun et apotek – det er frittstående. Les mer om Borghild Yttredal som driver Spitsbergen apotek her
 


Fakta om frittstående apotek

Definisjon
: Frittstående apotek er her definert som apotek der andre enn apotekkjedene eier en majoritet i apoteket. Det inkluderer apotek som er medlemmer i Apotek 1 eller Vitusapotek, eller er tilsluttet Ditt Apotek. 

Antall i 2001: 369
Antall i 2008: 92
Antall i 2017: 133

En del av de frittstående apotekene har gått sammen i et innkjøpssamarbeid, kalt Apotekergruppen. Les mer om dette her.


 


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 1999-2018
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring