Gå til innholdet
Statistikk

3 771 farmasøyter jobber i apotek over hele landet

En av fire apotekansatte har master i farmasi. En av fem har 3-årig utdannelse. Det viser tall fra Apotekforeningen.


Vendil Åse
mandag 12. mars 2018

Fristen for å søke opptak til høyere utdanning er 15. april.

Fristen for å søke opptak til høyere utdanning er 15. april.

Shutterstock

Vis Skjul bildetekst

Det finnes to kategorier farmasøyter, provisorfarmasøyter med 5-årig høyere masterutdanning og reseptarfarmasøyter med 3-årig høyere bachelorutdanning. For å kunne ekspedere legemidler selvstendig etter resept og rekvisisjon må man være utdannet farmasøyt.

Apotekeren er apotekets faglige og administrative leder. For å bli apoteker kreves mastergrad i farmasi, autorisasjon som provisorfarmasøyt og to års relevant yrkespraksis etter endt utdanning.

Totalt jobbet det 8 619 personer i norske apotek per desember 2017. I apotek jobber det hovedsakelig farmasøyter og apotekteknikere. Begge gruppene er autorisert helsepersonell.

Frist for å søke høyere utdanning er 15. april
I disse dager går mange ungdom rundt og lurer på hva de skal bli. En opptelling i februar viser at det er litt over 100 ledige stillinger som farmasøyt eller apoteker ved norske apotek. Det har vært et stabilt underskudd på mellom 100 og 200 farmasøyt i mange år. Apotekene kan friste med gode jobbmuligheter, god lønn og muligheten til å jobbe over hele landet.

Fristen for å søke opptak til høyere utdanning er 15. april. Les mer om studiene på farmasifag.no


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 1999-2018
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring