Gå til innholdet
Statistikk

En prosent av legemidlene står for 26 prosent av omsetningen

Antall ulike legemiddelpakninger med en pris pr pakning på over 100 000 kroner har eksplodert de siste årene.


Jon Andersen/ Jostein Soldal
30. april 2018

De aller dyreste legemidlene, med en pris på over 100 000 kroner, utgjør 2,7 prosent av totalmarkedet, dvs. 631 mill. kroner.

De aller dyreste legemidlene, med en pris på over 100 000 kroner, utgjør 2,7 prosent av totalmarkedet, dvs. 631 mill. kroner.

Vis Skjul bildetekst

Med ujevne mellomrom fremkommer det påstander i media om at nye legemidler koster mye mer nå enn før. Apotekforeningen har sett på omsetning og antall pakninger solgt i 2010 og 2017 på spesielt dyre legemidler. Hvor mange varenumre har gjennomsnittlig pakningspriser på f.eks over 10 000 kroner? Hvor stor omsetning har det vært på disse? Hvor stor andel av samlet omsetning sto disse for?

Apotekforeningen har sett på legemidler der en pakning har en pris på over henholdsvis 10 000 kroner, 50 000 kroner og 100 000 kroner.

Tabell 1: Antall ulike pakninger (varenummer) med priser på over 10 000, 50 000 og 100 000 kr i 2010 og 2017

AUP* 2010 2017 Økning
Over 10 000 141 367 160 %
Over 50 000 10 73 630 %
Over 100 000 2 23 1 050 %

(AUP = Apotekenes utsalgspris)

Antall pakninger med utsalgspris over 10 000 kroner har mer enn doblet seg i perioden. Størst har den relative økningen vært på legemidler med faktisk pris over 100 000 kroner. Der er antall varenumre mer enn tidoblet.

Tabell 2: Omsetning (mill. kroner) av pakninger med priser over 10 000, 50 000 og 100 000 kroner i 2010 og 2017

AUP 2010 2017 Økning
Over 10 000 1 411 6 043 328 %
Over 50 000 59 1 279 2071 %
Over 100 000 3 631 18 673 %


Tabellen viser at utgiftene til de aller dyreste legemidlene har eksplodert, mens legemidler med en gjennomsnittspris på mer enn 10 000 kr. totalt sett har tredoblet sin omsetning i perioden.

Vi kan også se på utviklingen i de dyre legemidlenes andel av totalmarkedet:

Tabell 3: Andel av all legemiddelomsetning for legemidler med gjennomsnittspris på mer enn 10 000, 50 000 og 100 000 kr. 

AUP 2010 2017
Over 10 000 9,4 % 26,2 %
Over 50 000 0,4 % 5,5 %
Over 100 000 0,0 % 2,7 %
Alle legemidler (mill kr) 15 078 23 097


Hvis vi definerer dyre legemidler som alle pakninger som har en gjennomsnittlig, faktisk pris på mer enn 10 000 kroner, har dyre legemidlers andel av totalomsetning i de respektive årene nær tredoblet seg i perioden. Omsetningen av disse legemidlene utgjør nå over 1/4 av all legemiddelomsetning. De aller dyreste legemidlene, med en maksimalpris på over 100 000 kroner, utgjør 2,7 prosent av totalmarkedet, dvs. 631 mill. kroner.

Vi kan også se på utvikling i antall pakninger solgt av de dyreste legemidlene:

Tabell 4: Antall solgte pakninger med pris på mer enn 10 000, 50 000 og 100 000 kr.

AUP 2010 2017 Økning
Over 10 000 85 700 306 789 258 %
Over 50 000 1 023 14 157 1 285 %
Over 100 000 28 3 733 13 232 %


De dyreste legemidlene utgjør en veldig liten andel av antall solgte pakninger, men også her er veksten kraftig.

Tabell 5: Antall solgte pakninger med pris på mer enn 10 000, 50 000 og 100 000 kr. som andel av totalt antall solgte legemiddelpakninger 

AUP 2010 2017
Over 10 000 0,38 % 0,88 %
Over 50 000 0,00 % 0,03 %
Over 100 000 0,00 % 0,01 %


Mens legemidler som har en pris på over 10 000 kroner står for 26 prosent av all legemiddelomsetning, står de samme legemidlene for mindre enn en prosent av alle pakninger. 


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 1999-2018
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring