Gå til innholdet
Statistikk

Medisinstart er kommet godt i gang: 470 samtaler i mai

Apotek har kommet godt i gang med tjenesten Medisinstart så langt. I løpet av den første måneden med Medisinstart har tjenestefarmasøyter gjennomført 470 samtaler.


Vendil Åse
4. juni 2018

I tjenesten Medisinstart er det lagt opp til to utvidede samtaler, i tillegg til det første møte i resepturen. Hittil er det gjennomført 420 samtale 1 og 50 samtale 2.

– Siden det har vært mange helligdager og inneklemte fridager nå i mai synes vi at dette er en god start, sier fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen.

Av de 420 førstegangssamtalene som er gjennomført, oppgir flere at de har glemt å ta legemidlet etter at de startet opp med legemiddelbehandlingen. I 36 prosent av tilfellene gjelder samtalen flere enn ett legemiddel.

Hovedtyngden av pasientene som har gjennomført Medisinstart er mellom 55 og 89 år, med flest samtaler i aldersgruppen 70-74 år. Det er omtrent lik fordeling mellom menn og kvinner, med en liten overvekt av kvinner hittil.

– På grunn av apotekenes bransjestatistikk har vi mange gode tall. Vi følger Medisinstart videre og kommer tilbake med bredere analyser når vi har mer tallmaterialet, sier Faksvåg.

Apotekforeningen har mottatt få spørsmål om gjennomføringen av tjenesten fra apotekene.

– Det viser at både opplæringsprosessen vi har lagt opp til har vært god og materiellet vi har utviklet i samarbeid med Apokus har truffet. Den generelle tilbakemeldingen fra tjenestefarmasøytene er at dette er en spennende og faglig utfordrende tjeneste, sier han.

Antall Medisinstartsamtaler i mai 2018


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 1999-2018
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring