Gå til innholdet
Fra utlandet

OECD: – Involver apotekfarmasøyten i forebyggende arbeid

OECD mener det vil være nyttig å involvere apotekfarmasøyten mer i helsefremmende arbeid og oppfølging av kronisk sykdom.


Jostein Soldal
21. desember 2016

OECD mener Europa bør utvide farmasøytrollen til mer forebygging.

OECD mener Europa bør utvide farmasøytrollen til mer forebygging.

Dreamstime

Vis Skjul bildetekst

Å utvide rollen til apotekfarmasøytene kan være en vei for å forsterke arbeidet med forebyggende helsearbeid, peker OECD på i rapporten Health at a Glance: Europe 2016.

En utvidet rolle for apotekfarmasøyten kan være et viktig politisk virkemiddel for europeiske land for å tilby både forebyggende helsetilbud og bedre oppfølging av kroniske tilstander, skriver OECD.

– Det er gledelig at en tung aktør som OECD har fått øynene opp for den rollen apotekfarmasøytene kan spille både når det gjelder forebygging og oppfølging av pasienter. Norske helsemyndigheter bør merke seg anbefalingen, selv om de allerede et stykke på vei har levert på dette området. Apotekenes inhalasjonsveiledning til astma- og kolspasienter er et godt eksempel på at vi er på rett vei i Norge, kommenterer Apotekforeningens Per T. Lund.

OECD peker også på at det er behov for større tilgjengelighet til helsepersonell som er tilgjengelig større deler av døgnet.

– Det er et interessant poeng at det meste av primærhelsetjenesten bare er tilgjengelig på dagtid, når folk flest selv er opptatt. Jeg tror apotekene, som mange steder er det eneste ettermiddags- og kveldsåpne helsetilbudet, allerede er en del av løsningen på denne utfordringen. I fremtiden kan dette tilbudet bli ytterligere utbygget, hvis det satses systematisk fra myndighetenes side, mener Per T. Lund. 


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 1999-2018
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse