Gå til innholdet
Fra utlandet

Farmasøyten - din legemiddelekspert

Farmasøyter som dine legemiddeleksperter er temaet for verdens farmasøytdag 25. september 2018. Det har den internasjonale farmasøytiske foreningen, FIP, bestemt.


Vendil Åse
9. april 2018

– I år fokuserer vi på ekspertisen som farmasøyter har og hvordan den brukes hver dag for å sikre bedre helse for pasientene. Fagkunnskapene brukes i vitenskap og forskning, gjennom å utdanne neste generasjon, og gjennom å tilby helsetjenester tilpasset pasientenes behov, sier presidenten i FIP, Carmen Peña.

Temaet for verdens farmasøytdag er valgt for å fokusere på at farmasøyten er en kilde til kunnskap og rådgivning, ikke bare for pasientene, men også for annet helsepersonell.

Verdens farmasøytdag går av stabelen 25. september hvert år og har blitt markert over hele verden i en årrekke. I fjor feiret Erna Solberg Verdens farmasøytdag med å snakke om global helse og vaksinasjon.

Per T. Lund i Apotekforeningen synes årets tema er godt.

– At FIPs medlemsorganisasjoner i hele verden nå skal fokusere på hva farmasøyter kan og hvordan farmasøyters kompetanse kan brukes er veldig positivt. Vi får håpe et slikt løft vil være med å sette profesjonen på dagsorden, sier han.

Lund mener vi ligger godt an i Norge med å bruke kompetansen som finnes i apotek. Vi har gode helsetjenester i apotek i Norge.

– I mai begynner vi med Medisinstart – en tjeneste for pasienter som har startet opp med et hjerte- eller karlegemiddel. Og Inhalasjonsveiledning – opplæring på apoteket i bruk av astmamedisin - har blitt en suksess. Hittil har vi hjulpet over 100 000 pasienter med inhalasjonsmedisinene sine, sier han. 

– Men vi mener helt klart at vi kan bruke apotekfarmasøytenes kompetanse enda mer til å hjelpe pasientene med å bruke legemidlene sine riktig. Virkeligheten er at feil legemiddelbruk er en kjempeutfordring i helsepolitikken og for pasientsikkerheten. Mellom 1.000 og 2.000 mennesker dør hvert år i Norge av feil legemiddelbruk, sier Per T. Lund i Apotekforeningen.  

   

- Vi mener helt klart at vi kan bruke apotekfarmasøytenes kompetanse enda mer til å hjelpe pasientene med å bruke legemidlene sine riktig, sier Per T. Lund i Apotekforeningen.

Stian Gregersen


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 1999-2018
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring