Gå til innholdet
Fra utlandet

Riktig legemiddelbruk for alle, overalt

7. april er årets helsedag og årets tema var «Universell helsedekning for alle, overalt». Farmasøyter Uten Grenser jobber for at alle uavhengig av økonomi og bosted får medisinene de har behov for, når de har behov for dem og at de er virksomme og sikre når de tas i bruk.


Eva Cecilie Mo Skreiberg
9. april 2018

FUG Norge, Sverige, Danmark sammen med representanter fra LAPAG og ADA i Ghana.

FUG Norge, Sverige, Danmark sammen med representanter fra LAPAG og ADA i Ghana.

FUG Norge

Vis Skjul bildetekst

Til tross for at organisasjonen er knutepunktet for farmasøytisk utviklingsarbeid fra Norge, er de en liten organisasjon som baserer seg utelukkende på innsats fra frivillige.

Styreleder i Farmasøyter Uten Grenser (FUG), Anne-Marie V. Tessem, forteller at de er en dråpe i havet, men at de får tilbakemeldinger fra steder de har involvert seg om at de har utgjort en forskjell.

– Å sikre universell helsedekning for alle er et stort, vanskelig og viktig tema. Ønsket til Farmasøyter Uten Grenser er å bidra med farmasøytisk kompetanse og øke tilgangen til legemidler. Det er mye som kan gjøres for å bedre tilgang til essensielle legemidler, særlig i fattige land, sier hun.

FUG arbeider for å øke den farmasøytiske kompetansen og bevisstheten rundt legemidler i utviklingsland. Tessem fremhever at det ikke nytter å ha tilgang til legemidler eller det folk tror er legemidler, dersom de gjør større skade enn nytte.

Den frivillige organisasjonen har prosjekter i Etiopia, Ghana og på Haiti. I Ghana driver de folkeopplysning og i Etiopia lærer de opp helsepersonell.

– Med Ghana-prosjektet ønsker vi derfor å drive folkeopplysning om at det finnes falske legemidler og faren ved dette, forteller Tessem.

Folkeopplysningsprosjektet i Ghana er et samarbeid med FUG Sverige og FUG Danmark.

– I Etiopia bidrar vi sammen med OUS og Oslo Met (tidligere HiOA) til å utdanne helsepersonell innenfor onkologi lokalt. Ved å utdanne helsepersonell i sitt eget hjemland håper vi at de blir der og kan hjelpe sine egne, avslutter Tessem.

Om FUG
FUG Norge ble stiftet i 2005 og har sitt utspring fra det internasjonale Pharmaciens Sans Frontières Comité International (PSFCI). Pharmaciens sans frontières Comité International (PSFCI) ble startet i 1985 av en gruppe franske farmasøyter som ønsket å samle inn overflødige legemidler til trengende fattige land. Ønsker du å bli medlem i FUG eller støtte deres arbeid? Les mer her.

Styreleder i Farmasøyter Uten Grenser, Anne-Marie V. Tessem

Kai Hovde


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 1999-2018
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring