Gå til innholdet
Forskning

Kols-pasienter får bedre helse etter grundig informasjon om inhalatoren

Internasjonal forskning viser at kols-pasienter som får grundig informasjon når de begynner med en ny inhalator, oppnår bedre behandlingsresultat.


Jostein Soldal
17. mars 2017

I to studier blir det anbefal at pasienter blir grundig informert om korrekt bruk, hvis de skifter til eller begynner behandling med en ny inhalator.

I to studier blir det anbefal at pasienter blir grundig informert om korrekt bruk, hvis de skifter til eller begynner behandling med en ny inhalator.

Espen Solli

Vis Skjul bildetekst

Det danske forskningsinstituttet KORA har gjort en litteraturgjennomgang av forskning om skifte av inhalator hos kols-pasienter. Rapporten har identifisert åtte studier, som omhandler konsekvenser ved skift av inhalator.

Les også: 7 av 10 gjør feil med inhalatoren

Noen av studiene viser at skifte av inhalator kan ha negative konsekvenser for pasientenes helse og etterlevelse av behandlingen. I litteraturen er der en tendens til at pasienter som får rådgivning og instruksjons i forbindelse med skifte av inhalator, oppnår en mer uproblematisk overgang. I to studier blir det anbefal at pasienter blir grundig informert om korrekt bruk, hvis de skifter til eller begynner behandling med en ny inhalator.

Fem studier handler om konsekvenser av dårlig etterlevelse blant kols-pasienter som bruker en inhalator. Studiene viser at dårlig etterlevelse medfører dårligere helse blant pasientene og høyere forbruk av helsetjenester.

Litteraturgjennomgang viser også at høyere alder og lavere utdannelse begge er faktorer som gir øket risiko for kritiske feil ved bruk av inhalator. 


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 1999-2017
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse