Gå til innholdet
Forskning

Dansk studie: Farmasøytisk intervensjon på sykehuset ga færre reinnleggelser

Antall reinnleggelser på sykehus gikk ned der en farmasøyt deltok i behandlingen av pasienter som bruker mange legemidler, viser en ny dansk studie.


Vendil Åse
mandag 19. februar 2018

Reinnleggelser på sykehus er vanlig blant pasienter som bruker mange legemidler, noe som koster både pasient og samfunn.

Reinnleggelser på sykehus er vanlig blant pasienter som bruker mange legemidler, noe som koster både pasient og samfunn.

Shutterstock

Vis Skjul bildetekst

Reinnleggelser på sykehus er vanlig blant pasienter som bruker mange legemidler, noe som koster både pasient og samfunn. Studien ved fire akuttmottak i Danmark ønsket å finne ut om farmasøytisk intervensjon basert på legemiddelgjennomgang, pasientintervjuer og oppfølging kunne redusere antall reinnleggelser og akuttbesøk. I perioden 2013 til 2015 deltok 1 500 pasienter.

Pasientene ble delt inn i tre grupper. En gruppe pasienter fikk vanlig medisinsk behandling på sykehuset, en annen gruppe fikk vanlig behandling med en enkel legemiddelgjennomgang og den tredje gruppen fikk behandling med utvidet farmasøytisk intervensjon. Alle pasientene gikk på minst fem legemidler og var 18 år eller eldre.
 
Pasientene som fikk utvidet farmasøytisk intervensjon fikk sine legemiddellister gjennomgått av farmasøyt, de hadde tre samtaler med farmasøyt og de ble også fulgt opp etter at de ble skrevet ut. Samtalene og legemiddelgjennomgangene skjedde på sykehuset der pasienten var innlagt og oppfølgingen skjedde i samarbeid med primærhelsetjenesten.
 
Studien viser at det var signifikant færre som ble reinnlagt på sykehuset eller måtte ha akuttbesøk blant pasienter som hadde fått økt farmasøytisk intervensjon. Forskerne bak studien konkluderte med at farmasøytisk intervensjon kan minske antall reinnleggelser og akuttbesøk. Les mer om studien her.

 


TILBAKE

Relaterte artikler



Apotekforeningen © 1999-2018
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring