Gå til innholdet
Forskning

Gode resultater for blodsukkermålinger i apotek

Norske apotek har god kvalitet på sine blodsukkermålinger, viser en ny norsk studie. Det skriver Dagens Medisin Pharma.


Vendil Åse
18. mai 2018

Doktorgradstipendiat Aslaug Johanne Risøy  undersøker om blodsukkertesting i apotek kan bidra til å oppdage personer som er i ferd med å utvikle diabetes type 2.

Doktorgradstipendiat Aslaug Johanne Risøy undersøker om blodsukkertesting i apotek kan bidra til å oppdage personer som er i ferd med å utvikle diabetes type 2.

Shutterstock

Vis Skjul bildetekst

Resultatene kommer fra doktorgradprosjekt til Aslaug Johanne Risøy. Hun undersøker om blodsukkertesting i apotek kan bidra til å oppdage personer som er i ferd med å utvikle diabetes type 2. Risøy har blant annet undersøkt kvaliteten på HbA1c-målinger i apotek. Studien konkluderer med at kvaliteten på prøvene som ble sendt inn var god, og sammenlignbar med kvaliteten fra fastlegekontorene.

– Jeg er glad for at denne studien viser at vi leverer god kvalitet på HbA1c måling. Det bekrefter nok en gang at apotekene kan løse oppgaver i helsetjenesten på en god måte, sier Ellen Karine Ous i Apotek 1 til apotek.no.

11 apotek deltok i studien. De ansatte ble lært opp i å måle HbA1c, og det ble utført både internkontroll og eksternkontroll av prøvene, skriver Dagens Medisins Pharma.

– Vi er har vært med på denne studien fordi det er viktig for Apotek 1 å bidra inn i prosjekter som ser på apotekenes rolle, og også dokumentere effekter av det vi gjør, sier Ous til apotek.no.

Hvordan har apotekene som har deltatt synes at det har vært å tilby dette?

– Dette kommer Risøy tilbake til når flere av resultatene publiseres. Det eneste vi kan si nå er at farmasøytene er fornøyd med opplæringen, sier Ous, som forteller at de har ingen konkrete planer om å jobbe videre med blodsukkermålinger i Apotek 1.

Ikke alle apotekene svarte på de eksterne kvalitetskontrollene. Dette er først og fremst et resultat av dårlig kommunikasjon, blant annet om hvordan prøvene måtte oppbevares før de ble sendt, forklarer Risøy til Dagens Medisin Pharma.

– Studien har også funnet forbedringspunkter som er viktig at vi tar med oss hvis dette skal videreutvikles. Det påpekes at krav og forventinger må kommuniseres tydeligere. I tillegg er det viktig å se på hvordan pasientene blir rekruttert. I denne studien var kun et fåtall apotek med og det er vanskelig å gjøre tjenesten kjent. Hvis denne tjenesten hadde vært en nasjonal tjeneste ville det vært enklere å gjøre tjenesten kjent, sier Ellen Karine Ous til apotek.no.

Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi har bidratt økonomisk til forskningsprosjektet ved å finansiere en stipendiatstilling. Prosjektet er et samarbeid med Universitetet i Bergen, Apotek 1 og Noklus (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus).

 


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 1999-2018
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring