Gå til innholdet

Apotekforeningen

Forskning

OBS! Dette er en gammel artikkel og innholdet kan være utdatert

Helsetjenester i apotek har klinisk effekt

En systematisk gjennomgang av ulike helsetjenester viser at helsetjenestene i apotek kommer godt ut. De er både lønnsomme og effektive.


Vendil Åse
13. august 2018

– Vår systematiske gjennomgang viser at helsetjenester i apotek er både klinisk effektive og gir valuta for pengene, sier Dalia M Dawoud til apotek.no.

– Vår systematiske gjennomgang viser at helsetjenester i apotek er både klinisk effektive og gir valuta for pengene, sier Dalia M Dawoud til apotek.no.

Shutterstock

Vis Skjul bildetekst

I mars 2018 publiserte National Institute for Health and Care Excellence (NICE) retningslinjen «Emergency and acute medical care in over 16s: service delivery and organisation». Det er en omfattende kunnskapsgjennomgang av ulike tjenester i helsetjenesten. Målet var å finne tiltak i primærhelsetjenesten som reduserte antall sykehusinnleggelser og kontakt med akuttmedisinske tjenester. Tjenester i apotek kan være et av tiltakene for å nå det.

– Vår systematiske gjennomgang viser at helsetjenester i apotek er både klinisk effektive og gir valuta for pengene, sier Dalia M Dawoud til apotek.no. Dawoud underviser i klinisk farmasi ved universitetet i Hertfordshire. Hun var med på å utarbeide rapporten og presenterte funnene på den første internasjonale FIP Pharmacy Practice Research konferansen i Lisboa i juni.

Forskningsrapporter med resultater fra en rekke studier ligger til grunn for anbefalingene om å ta i bruk tjenester i apotek. Studiene de har sett på er blant annet standardisert og ekstra oppfølging av blant annet hjertepasienter, astmapasienter og eldre polyfarmasipasienter, og de viser at apotektjenester kan øke kvaliteten på pasientbehandlingen på en kostnadseffektiv måte.

– Også tjenester med kliniske farmasøyter på legekontor viste seg lønnsomme og har klinisk effekt, sier hun.

Nyttige anbefalinger for beslutningstakere
Dawoud tror at de tydelige anbefalingene i NICE-rapporten vil være verdifullt og betryggende for beslutningstakere som vurderer å ta i bruk helsetjenester i apotek.

– Jeg tror det blir lettere å få gjennomslag for helsetjenester i apotek. Forretningsmodellen blir lettere å sette opp og det blir lettere å innføre tjenestene. Men, som med alle retningslinjer, er det opp til myndighetene å velge å følge dem, sier hun.

Dawoud håper at rapporten vil påvirke utviklingen av nye helsetjenester i apotek i Storbritannia. Blant annet er tjenester som New Medicine Service (Medisinstart), røykesluttprogrammer, legemiddelgjennomganger og influensavaksinasjon vanlige i engelske apotek.

– Apotek blir allerede brukt for å yte ulike helsetjenester her i Storbritannia. Nå ser det ut som om innsatsen også rettes over mot primærhelsetjenesten, med økonomiske tilskudd for å ha kliniske farmasøyter på legekontor. Dette kan være med på å endre den offentlige oppfatningen av farmasøyter generelt, til å se dem som klinisk trente helsepersonell som hører hjemme i primærhelsetjenesten, sier Dawoud til apotek.no.

NICE er en del av den nasjonale helsetjenesten for England og Wales. Den uavhengige organisasjon er ansvarlig for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer for å fremme god helse og forebygge sykdom.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring